حوزه بازرگانی

. . . حوزه بازرگانی . . .

(( نرم افزارهای مديريت بازرگانی رای‎بین شامل ، خريد و گزارشات خرید، فروش و گزارشات فروش، واردات، صادرات، حسابداری خرید و واردات، حسابداری فروش و صادرات و غیره می شود.))

 

سیستم مدیریت بازرگانی پرسیس رای بین

ردیابی کالا در چند انبار به صورت لحظه‎ای، کاهش ضایعات و افزایش سوددهی، بینش و اطلاعات کافی از دارایی‎ها

حوزه بازرگانی رای بین شامل چه سیستمهایی میباشد؟

» سیستم خرید و تدارکات

برنامه‌ریزی برای خرید کالاها یا تأمین مواد اولیه یکی ازگام‌های اولیه در پاسخگویی به موقع به تقاضای بازار و مشتریان است. زیر سیستم مدیریت  خرید پرسیس رای بین با سامان بخشیدن به  . . .

» سیستم امور قراردادها

 امروزه سازمان‌ها ، شرکت های  خصوصی و دولتی، نیاز به انعقاد قراردادهای تجاری جهت دریافت یا فروش خدمات خود دارند. لذا جهت ساماندهی امور حقوقی و مالی ، مستندات و مدارک قراردادها  . . .

» سیستم فروش و سفارشات

 . . .

» سیستم صادرات

  . . .

» سیستم واردات

 . . .