چرا رویکرد برنامه ریزی منابع سازمانی ؟

مدیران امروز، با توجه به افزایش شرایط رقابتی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات که تجارت و کسب و کار مفاهیم بومی خود را از دست داده، نیازمند دسترسی به اطلاعات بروز و دقیق سازمان خود در هر زمان و هر مکان هستند. این اطلاعات منجر به اخذ تصمیمات دقیق در کوتاهترین زمان خواهد شد. برنامه ریزی منابع سازمانی به استانداردها و تعاریف جهانی به غیر از صرف هزینه های کلان، نیازمند ایجاد بستر و الزاماتی می باشد که در زمره برنامه های میان مدت و بلند مدت سازمانی قرار می گیرد.