سیستم مکاتبات اداری

مکاتبات اداری یکی از پــر حجم ترین و در بعضی از مواقع مشکل تـرین فعالیت های یک سازمان می باشد، عدم وجود یک سیستم مناسب مکاتبات اداری باعث اتلاف زمان ، صرف انرژی بیشتر ، افزایش هزینه ها و در نتیجه غیربهره ور شدن سازمان مربوطه می گردد .

استفاده از سیستم مکاتبات اداری رای بین جهت انجام امور اداری و چرخه مکاتبات و طبقه بندی آنها، بستر مناسبی برای سرعت بخشیدن به انجام امور اداری در بخش دبیرخانه و نظارت بر گردش کار در سازمان مربوطه می باشد به شکلی که تمام اعمال اداری همانند ورود نامه، ثبت نامه، ارجاعات، رونوشت ها و حتی بازبینی نامه ها توسط سیستم ثبت و کنترل می گردد.

تحت وب

هر زمان، هر کجا

امنیت بالا

یکپارچه

امکان دورکاری

هسته متمرکز مرکزی