حوزه مالی

حوزه مالی

گزارشات مالی بصورت لحظه ای

 

نرم افزارهای مالی و حسابداری، امروزه جزء لاینفک شرکت ها، موسسات تجاری و بنگاه های اقتصادی می باشند. امنیت، راحتی و کارایی بالا، مواردی هستند که مدیران از یک نرم افزار مالی انتظار دارند.نرم افزار های مالی پرسیس رای بین با مکانیزه کردن عملیات مالی به شما این امکان را میدهند که در هر لحظه و با هر ابزاري در بستري امن، از دقیق ترین وضعیت مالی خود اطلاع و گزارشهای متنوعی را دریافت نمایید.

سیستم مدیریت مالی پرسیس رای بین با مدیریت یکپارچه اطلاعات در سطح سیستمها و زیرسیستمهای مالی دارای انطباق پذیری و انعطاف کامل با نیازهای سازمانهای مختلف ومنطبق با استاندارهای حسابداری می باشد.


سیستم اموال
سیستم اموال
سیستم حسابداری عمومی
سیستم حسابداری عمومی
سیستم حسابداری صنعتی
سیستم حسابداری صنعتی

 

 

 

 

 

 

 

سیستم خزانه داری
سیستم خزانه داری
سیستم وام و تسهیلات
سیستم وام و تسهیلات
سیستم حسابداری تجمیعی شعب
سیستم حسابداری تجمیعی شعب

 

 

 

 

 

 

 

 

سیستم بودجه و اعتبارات
سیستم بودجه و اعتبارات
سیستم انبار و حسابداری انبار
سیستم انبار و حسابداری انبار

 

 

 

 

 

 

lego2

 

قابلیت تجمیع و تلفیق

 

فرایند تجمیع، ترکیب و تعدیل اطلاعات مالی یک واحد تجاری اصلی و گزارش های مالی شرکتها ی فرعی به عنوان تهیه صورتهای مالی تلفیقی است که اطلاعات مالی  گروه را به عنوان شخصیت اقتصادی واحد ارائه می کند.