حوزه هوش تجاری

حوزه هوش تجاری

چه اطلاعاتی نهفته در داده‎های شما است ؟

کشف و مصورسازی داده‎ها به صورتی که بینش بدست آمده از Rabin-BI سازمانتان را راهبری ‎کند.

business

تعریف هوشمندی کسب و کار یا Business Intelligence

هوش تجاری به فرایند ها، تکنولوژی‎ها و ابزارهایی گفته می شود که به ما کمک میکند تا داده ها را به اطلاعات، اطلاعات را به دانش و دانش را به برنامه هایی تبدیل کنیم که سازمان را راهبری کنند. این تکنولوژی‎ها برای جمع آوری، ذخیره، تحلیل و فراهم آوری دسترسی به داده ها برای کاربران سازمان ها به جهت اتخاذ تصمیمات بهتر برای کسب و کار استفاده می گردد.

14362800946422

 

customer-intelligence-iconچرا سازمان‎ها به BI نیاز دارند؟

 

کمپانی ها نیاز به داشتن اطلاعات درست و صحیح از اولویت ها و ترجیهات مشتریان دارند و میتوانند به سرعت تغییرات خود را با کاربران تطبیق دهند.

همچنین BI  میتواند به مدیران کمک کند تا نسبت به رفتار رقبایشان در بازار آگاه باشند و این به مدیران و تحلیلگران کمک میکند تا مشخص کنند که کدام تنظیمات می تواند در روند موجود تغییر بهتری ایجاد کند.  ITمی تواند به سازمان ها کمک کند تا تصمیماتی بر اساس اطلاعات واقعی، نامتناقض و استوار را در سازمان جاری کنند که منجر به نتایجی به مراتب بهتر از تصمیم گیری بر اساس حدس و گمان خواهد بود.