حوزه منابع انسانی

حوزه منابع انسانی

سیستم مدیریت منابع انسانی پرسیس رای بین فرایند گسترده‌ی منابع انسانی سازمان را پوشش می‌دهد. در واقع این سیستم کلیه فعالیت‌های منابع انسانی از جمله مدیریت اطلاعات، صدور احکام کارگزینی، ارزیابی عملکرد، آموزش و غیره را در بر می‌گیرد.


سیستم آموزش
سیستم آموزش
سیستم وام
سیستم وام
tape-measure-2692942
سیستم ارزیابی عملکرد

 

 

 

 

 

 

 

سیستم کارگزینی
سیستم کارگزینی
سیستم حضور و غیاب
سیستم حضور و غیاب
سیستم کارتابل پرسونلی
سیستم کارتابل پرسنلی

 

 

 

 

 

 

 

سیستم حقوق و دستمزد
سیستم حقوق و دستمزد

 

 

 

 

 

 

hero2

به کارمندان خود اهمیت دهید

(آنها نیز از شما مراقبت خواهند کرد)

با نرم‎افزارهای حوزه منابع انسانی رای‎بین و نرم‎افزار حقوق و دستمزد شما توانایی مدیریت کارمندان و مدیریت پرداخت‎ها را خواهید داشت  و کسب و کار خود راپربار و سودآور نگه می‎دارید