حوزه بازرگانی

حوزه بازرگانی

bazarganiicon

حوزه بازرگانی

 

سيستم جامع مديريت بازرگاني پرسیس رای‎بین شامل مديريت امور قراردادها، خريدوگزارشات خرید، فروش و گزارشات فروش  واردات، صادرات، حسابداری خرید و واردات، حسابداری فروش وصادرات و غیره می شود.

سیستم فروش و سفارشات
سیستم فروش و سفارشات
سیستم امور قراردادها
سیستم امور قراردادها
سیستم صادرات
سیستم صادرات

 

 

 

 

 

 

 

سیستم واردات
سیستم واردات
سیستم خرید و تدارکات
سیستم خرید و تدارکات

 

 

 

 

 

 

container-port-photography_1920x12002

 

مدیریت کالا بدون زحمت

ردیابی کالا در چند انبار به صورت لحظه‎ای، کاهش ضایعات و افزایش سوددهی، بینش و اطلاعات کافی از  دارایی‎ها