بسته معدنی

بسته معدنی

این بسته علاوه بر پوشش جامع نرم افزارهای مالی، اداری، بازرگانی با کمک متخصیص معادن موفق به ارائه نرم افزارهای تولیدی معدن گردیده است.

پرسیس رای‎بین مفتخر است تا با ارائه راهکار جامع نرم افزاری بومی مختص صنعتِ معدن، در این زمینه پیشرو باشد. این راهکار علاوه بر پوشش جامع نرم افزارهای مالی، اداری، بازرگانی با کمک متخصیص معادن موفق به ارائه نرم افزارهای تولیدی معدن گردیده است. در بسته “پیدایش” معدنی نیازمندی های اولیه مالی، بازرگانی و تولیدی برآورده می‎شود. سازمان‎ها با تهیه بسته “توسعه” علاوه بر ماژول کالیبراسیون از مزایای کامل مدیریت منابع انسانی(HRM) نیز بهره‎مند می‎شود.  بسته “تعالی” معدنی برای سازمان ‎های بزرگ دولتی و شرکت های هلدینگ محور مزایای بسیاری در سطح گستره دارد که جزئیات آن در ادامه شرح داده شده است.

ادامه مطلب