بسته تولیدی / صنعتی

بسته تولیدی / صنعتی

علاوه بر پوشش فعالیت های شرکت های کوچک، متوسط و بزرگ ، کمک به شرکت ها در راستای قرار گرفتن در مسیر توسعه می‎باشد.

هدف پرسیس رای‎بین از ارائه بسته های تولیدی-صنعتی در قالب پکیج های “ابتدایی”  “توسعه”  “تعالی”  علاوه بر پوشش فعالیت های شرکت های کوچک، متوسط و بزرگ ، کمک به شرکت ها در راستای قرار گرفتن در مسیر توسعه می‎باشد. لذا شرکت ها با استفاده از بسته  “ابتدایی” قادر به شروع کار و پوشش فرایندهای مالی در کنار کنترل تولید خواهند بود. در بسته پیشنهادی “توسعه” ماژول های مربوط به تولید مفصل تر دیده شده و با فرض گسترش تعداد نفرات ماژول های “کارگزینی” و “حقوق و دستمزد” نیز اضافه گردیده است. نهایتاً در بسته “تعالی” که جامع ترین پیشنهاد برای شرکت های تولیدی و صنعتی است حوزه منابع انسانی به صورت کلان مورد توجه قرار گرفته و فرض بر وجود فعالیت بازرگانی در آن واحد تولیدی می‎باشد، همچنین با پوشش کامل MIS شرکت قادر به تولید محصولات بهینه با کیفیت مطلوب خواهد بود.

ادامه مطلب