پشتیبانی

پشتیبانی

از آنجائیکه تمرکز اصلی شرکت ما درک نیازهای مشتری و تعامل پایدار می‎باشد لذا باعث شده است که واحد پشتیبانی این شرکت همیشه به عنوان یکی از فعال‎ترین و بااهمیت ترین واحد‎های سازمانی شناخته شود.

کلیه فعاليتهايی که مربوط به بحث نگهداری، رفع خطاهای غير ساختاری و به روزآوری نرم افزار می‎باشد در حوزه پشتیبانی رای‎بین قرار می‎گیرند.

در تولید تمامی نرم افزارها، تاکید فر اوان بر نگاه درست به پشتیبانی در نظر گرفته شده است و در کنار فرآیند توسعه و فرآیند مدیریت پروژه، به عنوان یکی از ارکان اصلی سیستم به شمار می‎رود.

رای‎بین ضمن به کارگیری تمامی پشتوانه‌های علمی و فنی خود و همچنین تجربه‌ی کارساز خویش در ارایه‌ خدمات ، می‌کوشد تا شیوه‌های موثری را در پشتیبانی از خدمات خود در پیش گیرد. تمامی کارشناسان و نیروهای پشتیبانی رای بین تلاش می‌کنند تا با شناسایی دقیق مشکلات مشتریان، در کوتاه‌ترین زمان ممکن در جهت مرتفع ساختن آنها گام بردارند. پشتیبانی نرم افزار در قالب قراردادهای نگهداری و پشتيباني انجام  مي گيرد و شامل موارد زير ميگردد :

  • برپا نگهداشتن نرم افزار و رفع اشکالات بوجود آمده جهت بهره برداری مطلوب
  • انجام عمليات تکميلی و ارتقاء نرم افزار به منظور پاسخگوئی به نيازهای جديد
  • انجام تدابير ضروری به منظور حفظ و نگهداری اطلاعات و ذخيره سازی مطمئن آنها

خدمات پشتيبانی و نگهداری با روش های زير قابل ارايه خواهند بود:

  • پاسخگوئی از طريق تلفن
  • پشتيبانی از طريق اينترنت و با برقراری ارتباط برخط (ONLINE) با کامپيوترهای کارفرما و رفع اشکال آنی
  • حضور کارشناسان در محل کارفرما و رفع اشکال حضوری