فرم نظرسنجی پرسنل

فرم نظر سنجی پرسنل رای بین

این فرم برای نظرسنجی از پرسنل تهیه شده است و لازم به ذکر است که تکمیل این پرسشنامه به 20 تا 40 دقیقه زمان نیاز دارد. پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم.
  • بخش اول

  • بخش دوم

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .