سیستم تضمین کیفیت

با ورود استاندارهای مدیریت کیفیت به فضای کسب و کار و نیاز به پیاده‌سازی استانداردها واحدهای تضمین کیفیت در سازمان‌ها شکل گرفت. تضمین کیفیت” شامل مجموعه اقدامات برنامه ريزی شده و سيستماتيک است که برای فراهم آوردن اطمينان کافی از برآورده شدن کیفیتی معین، برای يک فرآورده ، محصول يا خدمت می باشد.

 برای مدیریت تضمین کیفیت کارآمد و اثربخش، استفاده از سازوکارهای هوشمند همچون نرم افزار تضمین کیفیت بسیار تاثیر گذار است.نرم افزار تضمین کیفیت پرسیس رای بین شامل؛ کلیه فرآیندهای اجرای سیستم مدیریت کیفیت در سازمان مانند؛  مدیریت مدارک ، مدیریت سوابق ،  اقدام اصلاحی و پیشگیرانه ، ممیزی داخلی ، مدیریت جلسات و بازنگری مدیریت ، مدیریت فرآیندها و اهداف ، ارزیابی تامین کنندگان و در نهایت  مدیریت عملکرد می باشد. نرم افزار تضمین کیفیت پرسیس رای بین با ساختاری سیستماتیک و معنی دار طراحی شده است تا مدیران بتوانند با اجرای روش‌های یکپارچه و از قبل برنامه ­ریزی شده؛ مشتریان را از کیفیت ،  خدمات ثابت و قابل اتکاء مطمئن سازند.

تحت وب

هر زمان، هر کجا

امنیت بالا

یکپارچه

امکان دورکاری

هسته متمرکز مرکزی

 • کنترل دسترسی افراد به مدارک درون و برون سازمانی بر اساس سازمان، شغل و واحد کاری
 • تشکیل کتابخانه الکترونیک مدارک سازمانی
 • نگهداری سوابق تغییرات در مدارک
 • ثبت درخواست‌های ایجاد، تغییر یا حذف مدارک و پیگیری آنها
 • امحای مدارک منسوخ شده
 • تعریف کلیه فرآیندهای سازمان و زیر فرآیندهای مربوط به آن
 • تعریف شاخص‌های هر زیرفرآیند به شکل جداگانه همراه با معیار اندازه‌گیری و میزان قابل قبول
 • تعریف دسترسی برای رؤیت فرآیندها و امکان ورود اطلاعات ارزیابی
 • ارزیابی شاخص‌ها ، زیرفرآیندها و فرآیندها توسط واحدهای مربوط
 • جمع بندی ارزیابی‌های صورت گرفته،توسط مدیر یا نماینده مدیریت
 • پیگیری و صدور اقدام اصلاحی بر اساس ارزیابی فرآیندها
 • تعریف اهداف سالیانه سازمان در سطوح مختلف
 • تعریف دوره های ارزیابی اهداف
 • ارزیابی دوره ای اهداف و محاسبه اهداف کلان بر اساس اهداف خرد
 • پیگیری و صدور اقدام اصلاحی بر اساس ارزیابی اهداف
 • ساخت چک لیست‌ها و تعریف سوالات و دوره های ارزیابی
 • تعریف پاسخ‌های هریک از سؤالات همراه با نمره هر پاسخ
 • تکمیل چک لیست‌ها بر اساس پایشهای انجام شده
 • محاسبه نمره نهایی چک لیست‌ها و مقایسه ارزیابی های انجام شده
 • تعریف ممیزان همراه با مشخصات آن‌ها
 • ثبت برنامه ریزی ممیزی به صورت کلی و جزئی
 • ثبت نتایج ممیزی‌های انجام شده در سازمان
 • تعیین نمره پایش شونده‌های مختلف، بر اساس مجموعه‌هایی از چک لیست‌ها در بازه زمانی دلخواه
 • تعریف علل اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
 • ثبت اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه برای افراد / واحدها بر اساس ورودی‌های اقدامات
 • پیگیری اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه تعریف شده و درج اثربخشی
 • ثبت شرکت‌های مشاور، پیمانکار و تأمین کننده همراه با مشخصات کامل حقوقی و عملیاتی
 • تأیید/رد صلاحیت شرکت‌های پیمانکار
 • ثبت کلیه سوابق شرکت‌ها (پایش خدمات و محصولات ،بازدیدها، حوادث، تشویق و تنبیه و …)
 • تعریف چک لیست‌های نظرسنجی از مشتریان و کارکنان سازمان و تکمیل آن‌ها در دوره‌های مشخص شده
 • ارسال هشدار (آلارم) برای انجام نظرسنجی در دوره‌های معین
 • ثبت شکایات مشتریان و ارجاع به افراد مربوطه و پیگیری رفع موارد مورد شکایت مشتریان
 • تعریف اقدام اصلاحی برای شکایات صورت گرفته
 • قابلیت اجرای نرم افزار در محیط وب
 • پوشش دادن بسياري از الزامات و فرآيندهاي ISO
 • کنترل مدارک و سوابق به تفکیک مدارک درون و برون سازمانی به شکل مکانیزه
 • بررسی فرآیندهای سازمانی تعریف شده با ارزیابی دوره‌ای آن‌ها
 • تعریف و ارزیابی دوره ای اهداف سالیانه در سطوح مختلف به سازمان
 • ثبت محصولات نامنطبق به همراه علل آن جهت تصمیم‌گیری
 • ثبت و اندازه گیری چک لیست‌های مربوط به بازرسی‌ها و ممیزی‌های داخلی و مقایسه نتایج جهت ارزیابی
 • بررسی و گزارش‌گیری از علل و ورودی‌های اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه به سازمان در جهت جلوگیری از تکرار آن
 • مدیریت جلسات داخلی سازمان به شکل مکانیزه و ثبت اقدامات صورتجلسه شده به همراه امکان پیگیری
 • مدیریت جلسه‌های بازنگری مدیریت و حصول اطمینان از اجرای مناسب فرآیندها و میزان اثربخشی آن‌ها در سازمان
 • سنجش رضایت مشتریان به شکل دوره ای و ثبت و پیگیری شکایات آن‌ها
 • قابلیت ارائه ماتریس مدارک و مستندات
 • ماتریس ارتباط بین اهداف کلان با شاخص‌های سازمانی
 • ماتریس ارتباط فرآیندها با واحد‌های سازمانی
 • وضعیت پایش شاخص
 • امتیاز ارزیابی ممیزی
 • گزارش زمان تاخیر در انجام ممیزی
 • ماتریس شاخص ها و ورودی های بازنگری مدیریت
 • مصوبات خروجی های بازنگری مدیریت
 • گزارش جامع بازنگری مدیریت
 • گزارش تعداد اقدامات به تفکیک واحدهای سازمانی
 • گزارش اثر بخشی اقدامات اصلاحی
 • گزارش کلی وضعیت دوره نظر سنجی
 • گزارش ارزیابی رضایت کارکنان
 

quality1

tazminkeifiaticon1سیستم کنترل و تضمین کیفیت

 

کنترل کیفیت به منظور شناسایی و رفع مشکلات در محصول جهت جلوگیری از بروز تولید محصولات بی کیفیت شکل گرفته است و تئوری های آمار نقش مهمی را در این زمینه ایفا می کنند. وظیفه کنترل کیفیت نظارت دقیق بر تمام پدیده های موثر درتولید و فرآوری اعم از کنترل مراحل خرید مواد اولیه ، کنترل فرآیندتولید، کنترل محصول نهائی، بررسی بازخوردها و تحلیل نتایج به منظور حصول تمام ویژگیهای مطلوب در محصولات این شرکت میباشد.

بطور کلی می توان کنترل کیفیت را در ۳ گام زیر خلاصه کرد:

کیفیت اندازه گیری می شود

کیفیت با استانداردهایاز پیش تعیین شده مقایسه می شود

اقدامات موثر جهت کاهش اختلافات با استانداردها انجام می شود

تضمین کیفیت یک سیستم بازبینی بیرونی و یک سری رویه های ممیزی است که توسط افراد خارج از فرآیند صورت می پذیرد. در بسیاری از اوقات تضمین کیفیت  فقط در مورد محصول نهایی و پایان فرآیند بکار می رود، اما برای تحقق تضمین کیفیت موثر و کارا باید تمام مراحل اعم از برنامه ریزی و گام های کنترل کیفیت را مورد ارزیابی قرار دهد.

تضمين كيفيت در اصل اجرای يكسری كنترلها بر اساس مستندات در مراحل حساس کاری است به طوری كه اين اطمينان به وجود آيد كه دقيقاً نيازهای مشتری تأمين شده است.

amaliaticon2 حوزه های مهم عملیات کنترل و تضمین کیفیت

 

حوزه عملیاتی کنترل کیفیت بر محصول ساخته شده می باشد و حوزه عملیاتی تضمین کیفیت بر کنترل فرآیندها تمرکز دارد.

amaliaticon3 معیارهای عملیات کنترل کیفیت

 
 • آنالیز و آزمایش مواد
 • بهبود مستمر محصول
 • ثبت و مدیریت اسناد کیفیت
 • بررسی سوابق تولید کنندگان
 

amaliaticon3

 معیارهای عملیات تضمین کیفیت

 
 • مدیریت فرآیندها
 • کنترل محصول نامنطبق
 • پایش اهداف و شاخص ها
 • اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
 • کنترل مدارک، سوابق و اطلاعات سازمان
 • مدیریت کارایی و اثربخشی