سیستم کنترل و تضمین کیفیت

 

quality1

tazminkeifiaticon1سیستم کنترل و تضمین کیفیت

 

کنترل کیفیت به منظور شناسایی و رفع مشکلات در محصول جهت جلوگیری از بروز تولید محصولات بی کیفیت شکل گرفته است و تئوری های آمار نقش مهمی را در این زمینه ایفا می کنند. وظیفه کنترل کیفیت نظارت دقیق بر تمام پدیده های موثر درتولید و فرآوری اعم از کنترل مراحل خرید مواد اولیه ، کنترل فرآیندتولید، کنترل محصول نهائی، بررسی بازخوردها و تحلیل نتایج به منظور حصول تمام ویژگیهای مطلوب در محصولات این شرکت میباشد.

بطور کلی می توان کنترل کیفیت را در ۳ گام زیر خلاصه کرد:

کیفیت اندازه گیری می شود

کیفیت با استانداردهایاز پیش تعیین شده مقایسه می شود

اقدامات موثر جهت کاهش اختلافات با استانداردها انجام می شود

تضمین کیفیت یک سیستم بازبینی بیرونی و یک سری رویه های ممیزی است که توسط افراد خارج از فرآیند صورت می پذیرد. در بسیاری از اوقات تضمین کیفیت  فقط در مورد محصول نهایی و پایان فرآیند بکار
می رود، اما برای تحقق تضمین کیفیت موثر و کارا باید تمام مراحل اعم از برنامه ریزی و گام های کنترل کیفیت را مورد ارزیابی قرار دهد.

تضمين كيفيت در اصل اجرای يكسری كنترلها بر اساس مستندات در مراحل حساس کاری است به طوری كه اين اطمينان به وجود آيد كه دقيقاً نيازهای مشتری تأمين شده است.

amaliaticon2 حوزه های مهم عملیات کنترل و تضمین کیفیت

 

حوزه عملیاتی کنترل کیفیت بر محصول ساخته شده می باشد و حوزه عملیاتی تضمین کیفیت بر کنترل فرآیندها تمرکز دارد.

amaliaticon3 معیارهای عملیات کنترل کیفیت

 

  • آنالیز و آزمایش مواد
  • بهبود مستمر محصول
  • ثبت و مدیریت اسناد کیفیت
  • بررسی سوابق تولید کنندگان

 

amaliaticon3

 معیارهای عملیات تضمین کیفیت

 

  • مدیریت فرآیندها
  • کنترل محصول نامنطبق
  • پایش اهداف و شاخص ها
  • اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
  • کنترل مدارک، سوابق و اطلاعات سازمان
  • مدیریت کارایی و اثربخشی