سیستم کارتابل پرسنلی

توسعه فن‌آوری های اطلاعات و ارتباطات ، افزایش‌ سرعت گردش اطلاعات و پیدایش اصول کاری مانند: چابک سازی (Agile) روش ‌مدیریت تیم های‌ کاری و پروژه ها را دچار تغییر اساسی نموده است.
استفاده از نرم افزار کارتابل پرسنلی‌ پرسیس رای بین به سازمان شما کمک خواهد کرد تا تیم های کاری ، پروژه های‌  سازمانی و کارهای محوله به افراد را، چابک تر و منسجم تر مدیریت، و با سهولت و سرعت بیشتر کارها و اقدامات سازمانی را، پیگیری نمایید. همچنین این نرم افزار امکاناتی نظیر: گزارش‌گیری از درصد پیشرفت کار ، تعداد نفر ساعت هزینه شده، زمان  کارکرد به تفکیک پروژه/فعالیت و سایر اطلاعات  موردنیاز را جهت مدیریت بهینه پروژه‌ها و توزیع درست منابع، در اختیار مدیران سازمان‌ها  قرار خواهد داد.

تحت وب

هر زمان، هر کجا

امنیت بالا

یکپارچه

امکان دورکاری

هسته متمرکز مرکزی

 • قابلیت اجرای نرم افزار در محیط وب
 • امکان تعریف مسئله به صورت گروه بندی شده و بدون  محدودیت
 • امکان ایجاد وظیفه (Task) با مشخصاتی از قبیل: عنوان فعالیت ، ماژول مرتبط ،مسئول انجام ،زمان صرف شده ،تاریخ ایجاد و …
 • امکان مشاهده فعالیت های انجام شده بر روی task با مشخصاتی از قبیل زمان کارکرد ، زمان کارکرد خالص ، تاریخ شروع ، تاریخ ثبت
 • امکان مشاهده و پیگیری سوابق عملیات صورت گرفته بر روی پروژه با مشخصات نوع عملیات ، ثبت کننده ، تاریخ عملیات ، ساعت ، شرح و توضیحات
 • امکان تعیین اولویت بابت موضوع مطرح شده
 • امکان تخصیص ‌ هر تعداد فایل‌‌‌  پیوست لازم به مسئله ایجاد شده
 • مدیریت موارد مطرح شده شامل:تخصیص به شخص دیگر،تغییر پروژه و فعالیت ، بستن‌  مسئله و بازگشایی مجدد ، پیوست های مرتبط با فعالیت
 • مدیریت فعالیت های انجام شده شامل:اتمام فعالیت ،غیر قابل انجام ، انتقال فعالیت به مسئله دیگر
 • ثبت و مشاهده لیست علل توقف فعالیت به همراه مدت زمان توقف کار
 • قابلیت ارتباط انواع مسئله ها به پروژه های شرکت
 • قابلیت اتصال به سیستم حقوق و دستمزد و هزینه یابی بر مبنای فعالیت و پروژه به صورت مستقیم
 • قابلیت ارائه گزارش بر مبنای تسهیم سربار عملیاتی و غیر عملیاتی
 • قابلیت ارائه گزارش میزان اثر بخشی کارکنان بر اساس انجام فعالیت های صورت پذیرفته
 • قابلیت ارائه گزارش میزان اثر بخشی واحد سازمانی،بر اساس انجام فعالیتهای صورت پذیرفته پرسنل در هر واحد
 • گزارش کارکرد پروژه ها به تفکیک پروژه و فعالیت
 • گزارش کنترل روزانه پرسنل
 • گزارش بهره وری پرسنل
 • امکان مشاهده لیست حقوق پرسنل به تفکیک پروژه‌ها.
 • امکان تهیه گزارش قیمت تمام شده پروژه‌ها (مرتبط با هزینه‌های دستمزد)

shutterstock_268521839_cropped2

kartablicon1سیستم کارتابل پرسنلی

 

  سیستم کارتابل پرسنلی زیرساخت باارزشی برای در میان گذاشتن یک مسئله و تبادل نظر تمامی افراد و واحدهای مختلف درون سازمانی اعم از مدیران، کارشناسان، کارمندان و … و همچنین افراد برون سازمانی می باشد. این سیستم دریچه واحدی است برای اعلام، مشاهده، انجام و ارسال کلیه موارد و مسائلی که در یک محیط اداری توسط افراد درون سازمانی و برون سازمانی مطرح می گردد. سيستم کارتابل پرسنلی رای‎بین با ایجاد بستری مناسب برای ثبت و گردش انواع فرم‌ها، پیگیری دقیق آنها و گزارش اقدامات انجام شده برروی آنها، امکان استفادۀ مطلوب از قابلیتهای این سیستم را برای کاربران فراهم نموده است.

arzyabi-icon1

 مزایا و برتری های سیستم کارتابل پرسنلی

 
 • قابلیت اجرای نرم افزار در محیط وب
 • امکان تعریف کار بصورت گروه بندی شده و بدون محدودیت
 • تعریف کار در سیستم توسط کاربران بر اساس سطح دسترسی تعیین شده وی در سیستم
 • امکان تعیین اولویت بابت موضوع مطرح شده
 • مدیریت موارد مطرح شده شامل تخصیص به غیر، بستن مسئله و بازگشایی مجدد
 • مشاهده فیش حقوقی در کارتابل شخصی پرسنل
arzyabi-icon2

 قابلیت های سیستم رفاه

 
 • قابلیت تعریف نوع مسئله بصورت درختی و طبقه بندی شده
 • قابلیت ثبت مسئله جدید و تعیین مسئول انجام، تخمین زمان اولیه و اولویت بندی
 • قابلیت عطف دادن سوابق عملیات به مسئله مطرح شده
 • قابلیت ثبت فعالیت های صورت گرفته به ازای هر مسئله
 • قابلیت ارائه زمان صرف شده بصورت لحظه ای بر اساس ثبت فعالیتهای صورت گرفته
 • پنل مدیریت مسائل با امکان ارجاع به شخص دیگر، بستن مسائله، بازگشایی مجدد و یا حذف
 • قابلیت تعیین اتمام انجام فعالیت و یا تعیین غیر قابل انجام بودن مسئله پروژه
 • قابلیت ارتباط انواع مسئله ها به پروژه های شرکت
 • قابلیت دریافت گزارش بر اساس انواع مسئله و پروژه
 • قابلیت اتصال به سیستم حقوق و دستمزد و هزینه یابی بر مبنای فعالیت و پروژه به صورت مستقیم
 • قابلیت ارائه گزارشات جهت مبنای تسهیم سربار عملیاتی و غیر عملیاتی
 • قابلیت ارائه گزارش میزان اثر بخشی کارکنان بر اساس انجام فعالیتهای صورت پذیرفته
 • قابلیت ارائه گزارش میزان اثر بخشی واحد سازمانی بر اساس انجام فعالیتهای صورت پذیرفته پرسنل در هر واحد