سیستم وام و تسهیلات

یکی از مکانیزم‌های انگیزشی در راستای نگهداری منابع انسانی اعطای وام به پرسنل می‌باشد. در همین راستا به منظور کنترل فرآیند اعطای وام، تقسیط، بازپرداخت و تسویه، سیستم وام پرسنل پیشنهاد می‌گردد. این سیستم با سیستم‌های کارگزینی و حقوق دستمزد ارتباط هوشمندانه داشته و مدیریت سازمان را در کنترل منابع مالی ِدراختیار پرسنل و همچنین درجریان وصول، یاری می‌رساند.

تحت وب

هر زمان، هر کجا

امنیت بالا

یکپارچه

امکان دورکاری

هسته متمرکز مرکزی

 • قابلیت اجرای نرم افزار در محیط وب
 • معرفی انواع وام و شرایط پرداخت ِ وام به پرسنل
 • مشخص کردن سقف هر وام در فرم معرفی وام و دادن اخطار در صورت رعایت نکردن سقف وام در هنگام تخصیص
 • قابلیت تعریف مشخصات ضمانت ( چک / سفته / شخص )  با میزان مبلغ ضمانت شده
 • محاسبه خودکار تعداد اقساط در صورت مشخص نمودن کل وام و مبلغ هر قسط
 • امکان كنترل و ثبت نرخ سود وام دریافتی
 • محاسبه خودکار اصل و فرع سود
 • امکان تنظیم سررسید های پرداخت اقساط تسهیلات، مراحل دریافت آن
 • تخصیص وام به پرسنل و کسر اقساط به طور خودکار از پرسنل به شرط عدم تعلیق و یا  تسویه
 • امکان وارد کردن مقدار و تعداد اقساط اولیه وام
 • افزوده شدن تاریخ تسویه وام در تخصیص وام
 • امکان مشخص کردن نحوه تسویه وام به دو صورت کسر از حقوق / واریز به حساب جاری
 • امکان وارد کردن تاریخ تعلیق وام به منظور توقف کسر اقساط وام
 • امكان برداشت خودكار اقساط در فیش حقوق
 • امکان تعدیل وام بر روی اقساط پرداخت نشده جهت افزايش و يا کاهش اقساط
 • امکان معرفی صندوق های پس انداز به تعداد دلخواه و امکان تخصیص آن به پرسنل
 • امکان ورود اطلاعات مانده اولیه صندوق های پس انداز رفاه
 • امکان کسر مبلغ صندوق پس انداز از فیش حقوقی کارمند در دوره حقوقی انتخابی
 • ارتباط مستقیم با سیستم پرسنلی و ماژول حقوق و دستمزد پرسیس رای بین
 • قابلیت ارائه گزارش صورت وضعیت وام، به ازای هر دریافت کننده شامل: نوع وام ، مبلغ وام، مبلغ قسط ، مبلغ پرداخت شده ، تاریخ وام
 • گزارش اقساط پرداخت شده پرسنل شامل: تاریخ قسط ، مبلغ قسط ، وضعیت قسط
 • گزارش از وام‌های تسویه شده
 • گزارش کاردکس صندوق پس انداز با نمایش مانده اولیه ، مبلغ ماهیانه و مبلغ مانده به تفکیک

bank-loan-1940x900_301672

tashilat-icon1

سیستم وام و تسهیلات

 

در سازمانهایی که بنا به دلایلی از بانکها و موسسات دیگر وام و یا تسهیلاتی دریافت شده است و برای باز پرداخت این تسهیلات نیاز به کنترل زمان باز پرداخت و احیاناً در صورت دیرکرد محاسبه جریمه مربوط به دیرکرد می‎باشد، همچنین برای سازمانهایی که وام به طرف حساب‎های خود پرداخت نموده‎اند و نیازمند کنترل دریافت آنها و محاسبه نحوه دریافت جرایم مربوط به دیرکرد می‎باشند وجود این نرم افزار الزامی می‎باشد که امکانات مربوط به این نرم افزار در ذیل آمده است:

mali-arzyabi-icon1

مزایا و برتری های سیستم وام و تسهیلات

 
 • قابلیت اجرای نرم افزار در محیط وب
 • ارتباط مستقیم با سیستم حقوق و دستمزد
 • امکان تعریف انواع وام با ضابطه های مختلف بدون محدودیت
 • امکان محاسبه اقساط وام با عملیات محاسبه حقوق یا مستقل از محاسبات حقوق
 • امکان مدیریت تعدادی و ریالی وام بر اساس هر دریافت کننده
 • ارائه گزارشات مربوط به وام بر اساس کل وام های سازمان، به تفکیک وام، به تفکیک دریافت کننده وام
mali-arzyabi-icon2

قابلیت های سیستم وام و تسهیلات

 
 • قابلیت تعریف جدول استاندارد تمامی وام ها
 • قابلیت تعریف مشخصات تامین کننده وام ها
 • قابلیت کنترل سقف اعتباری بابت دریافت بر اساس هر وام
 • قابلیت توقف، معوق کردن اقساط وام
 • قابلیت تعریف آلارم اقساط وام
 • قابلیت ثبت دریافت وام بر اساس ضوابط تعیین شده در زمان دریافت وام
 • قابلیت ارائه گزارشات وام شامل گردش عملیات وام
 • قابلیت ارائه گزارش صورت وضعیت وام ها بر اساس جدول استاندارد
 • قابلیت صدور سند اتوماتیک حسابداری پس ازمحاسبه اقساط وام به سیستم حسابداری
 • قابلیت صدور دستور پرداخت به سیستم خزانه داری بابت پرداخت اقساط وام