سیستم واردات

در برخی موارد شرکت‌ها برای پاسخ گویی به نیاز مشتریان و تامین  نیاز  مصرف کنندگان ، اقدام به خرید کالا از کشورهای دیگر می نماید که به اصطلاح واردات  یا خرید خارجی نامیده می‌شود. خریدهای خارجی نسبت به خریدهای داخلی فرآیند به طور کامل متفاوت و پیچیده‌تری دارد و در نتیجه ریسک خریدهای خارجی بیشتر از خرید های داخلی می‌باشد. از آنجا که عملیات  واردات کالا ،در زمره فرآیندهایی قرار دارد که سرعت و مقدار سرمایه در گردش را تحت تاثیر قرار می‌دهد ، لذا  شرکت پرسیس رای‌بین با طراحی سیستم  واردات و صادرات،  امکان ثبت کلیه مراحل مربوط به واردات کالا را امکان‌پذیر کرده است و گزارش‌ها به صورت طبقه بندی شده ، به ازای نیازهای متنوع سازمان را، فراهم می‌کند.

تحت وب

هر زمان، هر کجا

امنیت بالا

یکپارچه

امکان دورکاری

هسته متمرکز مرکزی

 • قابلیت ثبت و صدور دستور دریافت کالا
 • قابلیت ثبت پروفرما واردات با امکان عطف به شماره قرارداد و محاسبه خودکار کلیه اضافات و کسورات مربوط
 • قابلیت ثبت سفارش بازرگانی واردات بر اساس نوع درخواست، نوع واردات، نوع معامله و …
 • قابلیت ثبت و نگهداری عملیات مربوط به گشایش اعتبار
 • قابلیت ثبت و نگهداری عملیات مربوط به تسویه حساب واردات، بر اساس شماره سفارش بازرگانی، شماره پروفرم و نام طرف حساب تجاری
 • قابلیت ثبت و نگهداری مجوزهای واردات
 • قابلیت ثبت بیمه نامه واردات و ارتباط آن با پروفرم مربوطه با تعیین و ثبت اطلاعات زمان و مبلغ بیمه‌نامه
 • قابلیت ثبت عملیات پرداخت شامل: اعتبارات اسنادی، پرداخت‌های نقدی و پرداخت‌های باز
 • قابلیت تعیین و برنامه‌ریزی عملیات مربوط به حمل کالا به صورت تک مرحله ای و چند مرحله ای مرتبط و متوالی با ذکر و تعیین ِ زمان و تاریخ
 • قابلیت ثبت و نگهداری اطلاعات ِبارنامه واردات با تعیین طرفین قرارداد و محاسبه کامل کلیه مبالغ و عملیات مالی مربوطه
 • قابلیت ثبت اطلاعات کانتینر به ازای هر شماره بارنامه و پروفرم و محاسبه کامل کلیه مبالغ و عملیات مالی مربوطه
 • قابلیت ثبت اطلاعات مربوط به گمرک و بازرسی کالا و محاسبه کامل کلیه مبالغ و عملیات مالی مربوطه
 • قابلیت ثبت برگ سبز  واردات با تعیین تمامی آیتم‌های مربوطه
 • قابلیت ثبت و محاسبه عملیات مربوط به ثبت هزینه‌های گمرکی و هزینه‌های ترخیص
 • قابلیت اجرای نرم افزار در محیطِ وب
 • پوشش کلیه عملیات ارزی در تمامی مراحل
 • پوشش کلیه مراحل عملیاتی مربوط به واردات کالا قبل از دریافت کالا شامل: دستور دریافت کالا، ثبت پروفرما ، ثبت سفارش بازرگانی واردات ، گشایش اعتبار واردات، ثبت مجوزهای وارداتی، بیمه نامه واردات، عملیات پرداخت
 • پوشش کلیه مراحل عملیاتی واردات پس از دریافت کالا شامل: برنامه حمل و نقل، ثبت بارنامه، کانتینر، گواهی بازرسی واردات ، برگ سبز واردات ، ثبت گمرک و هزینه ترخیص و ثبت فاکتور خرید
 • صدور دستور دریافت کالا به‌صورت دستی و یا از طریق فراخوانی اطلاعات از قرارداد، سفارش و استعلام خرید
 • انجام عملیات مربوط به واردات به‌صورت اتوماتیک از ابتدا تا انتهای کار و یا از طریق دستی، در هر مرحله از عملیات
 • ردگیری مرحله ای عملیات مربوط به واردات کالا
 • محاسبه مقداری و ریالی صورت‌وضعیت قراردادهای واردات به‌صورت مرحله ای و کلی
 • ارائه گزارش‌ آمارکلی و تفکیکی مربوط به عملیات واردات کالا
 • قابلیت ارائه گزارش‌ها مربوط به پروفرم ” به‌صورت جزء ، تفکیک کالا، تفکیک فروشنده، تفکیک کالا / فروشنده”
 • قابلیت ارائه گزارش‌ سفارش بازرگانی ” به‌صورت جزء ، تفکیک کالا، تفکیک فروشنده، تفکیک کالا / فروشنده”
 • قابلیت ارائه گزارش بیمه نامه ها
 • قابلیت ارائه گزارش های متنوع مربوط به عملیات حمل و باربری
 • قابلیت ارائه گزارش‌ها مربوط به گواهی‌های بازرسی و برگ سبز و عملیات مربوط به ترخیص کالا

slide-012

varedat-iconسیستم واردات

 

امروزه با توجه به رشد تعاملات بین‎المللی و باز بودن عرصه رقابت اقتصادی در زمینه واردات و صادرات کالا، رعایت و کنترل موازین قانونی و اجرایی در این زمینه بسیار مهم بوده و بزرگترین دغدغه مدیران را شامل می شود. از این رو شرکت رای‎بین با شناخت و طراحی سیستم واردات و صادرات، امکان ثبت کلیه اطلاعات مراحل مربوط به واردات و صادرات، طبقه بندی و فراخوانی اطلاعات مورد نیاز را طی گزارشات بصورت طبقه بندی شده روزانه، ماهانه و سالیانه به ازای  نیازهای متنوع هر سازمان فراهم می‎کند.

bazarganiicon4 مزایا و برتری های سیستم واردات

   
 • قابلیت اجرای نرم افزار در محیط وب
 • پوشش کلیه عملیات ارزی در تمامی مراحل سیستم
 • پوشش کلیه مراحل عملیاتی مربوط به واردات کالا قبل از دریافت کالا شامل دستور دریافت کالا، ثبت پروفرم، ثبت سفارش بازرگانی واردات، گشایش اعتبار واردات، ثبت مجوزهای وارداتی، بیمه نامه واردات، عملیات پرداخت
 • پوشش کلیه مراحل عملیاتی واردات پس از دریافت کالا شامل برنامه حمل و نقل، ثبت بارنامه، کانتینر، گواهی بازرسی واردات، برگ سبز واردات، ثبت گمرک و هزینه ترخیص و ثبت فاکتور خرید
 • صدور دستور دریافت کالا بصورت دستی و یا از طریق فراخوانی اطلاعات از قرارداد، سفارش و استعلام خرید
 • انجام عملیات مربوط به واردات بصورت اتوماتیک از ابتدا تا انتهای کار و یا بصورت دستی در هر مرحله از عملیات
 • ردگیری مرحله ای عملیات مربوط به واردات کالا
 • محاسبه مقداری و ریالی صورت وضعیت قراردادهای واردات بصورت مرحله ای و کلی
 • ارائه گزارشات آماری کلی و تفکیکی مربوط به عملیات واردات کالا
bazarganiicon3

 قابلیت های سیستم واردات

 
 • قابلیت ثبت و صدور دستور دریافت کالا
 • قابلیت ثبت پروفرم واردات با امکان عطف به شماره قرارداد و محاسبه اتوماتیک کلیه اضافات و کسورات مربوطه
 • قابلیت ثبت سفارش بازرگانی واردات بر اساس نوع درخواست، نوع واردات، نوع معامله و …
 • قابلیت ثبت و نگهداری عملیات مربوط به گشایش اعتبار
 • قابلیت ثبت و نگهداری عملیات مربوط به تسویه حساب واردات بر اساس شماره سفارش بازرگانی، شماره پروفرم و نام طرف حساب تجاری
 • قابلیت ثبت و نگهداری مجوزهای واردات
 • قابلیت ثبت بیمه نامه واردات و ارتباط آن با پروفرم مربوطه با تعیین و ثبت اطلاعات زمان و مبلغ بیمه نامه
 • قابلیت ثبت عملیات پرداخت شامل اعتبارات اسنادی، پرداخت های نقدی و پرداخت های باز
 • قابلیت تعیین و برنامه ریزی عملیات مربوط به حمل کالا بصورت تک مرحله ای و چند مرحله ای مرتبط و متوالی با ذکر و تعیین زمان و تاریخ
 • قابلیت ثبت و نگهداری اطلاعات بارنامه واردات با تعیین طرفین قرارداد و محاسبه کامل کلیه مبالغ و عملیات مالی مربوطه
 • قابلیت ثبت اطلاعات کانتینر به ازای هر شماره بارنامه و پروفرم و محاسبه کامل کلیه مبالغ و عملیات مالی مربوطه
 • قابلیت ثبت اطلاعات مربوط به گمرک و بازرسی کالا و محاسبه کامل کلیه مبالغ و عملیات مالی مربوطه
 • قابلیت ثبت برگ سبز واردات با تعیین تمامی آیتمهای مربوطه
 • قابلیت ثبت و محاسبه عملیات مربوط به ثبت هزینه های گمرکی و هزینه های ترخیص
 • قابلیت ارائه گزارشات مربوط به پروفرما ” بصورت ریز، تفکیک کالا، تفکیک فروشنده، تفکیک کالا / خریدار”
 • قابلیت ارائه گزارشات سفارش بازرگانی ” بصورت ریز، تفکیک کالا، تفکیک فروشنده، تفکیک کالا / خریدار”
 • قابلیت ارائه گزارش بیمه نامه ها
 • قابلیت ارائه گزارش های متنوع مربوط به عملیات حمل و باربری
 • قابلیت ارائه گزارشات مربوط به گواهی های بازرسی و برگ سبز و عملیات مربوط به ترخیص کالا