سیستم مدیریت هوشمند توزین

bascol

tozinicon1سیستم مدیریت هوشمند توزین

 امروزه با توجه به رشد روز افزون تقاضای مواد خام و معدنی از جانب شرکتهای تولیدی، برای کنترل حجم و تعدد مراودات به داخل و خارج از معادن نیاز به سیستم هوشمند داخلی می باشد تا بتوان علاوه بر کنترل بهینه تر این عملیات مهم، مدیریت جامع تر و یکپارچه تر را بر سایر امور مرتبط با توزین داشت. سیستم هوشمند توزین علاوه بر اینکه بصورت جامع و یکپارچه کلیه اطلاعات و ارتباطات دپارتمان توزین را پوشش داده،  بایستی بمانند یک تحلیل گر گزارشات آماری هوشمند را جهت شفافیت عملیات در اختیار مدیران این صنعت قرار دهد.

 

amaliaticon2 حوزه های مهم عملیات هوشمند توزین

 

عملیات باسکول و توزین داخلی معدن، عملیات باسکول و توزین خارجی معدن، عملیات وزن کشی توسط دستگاه باسکول، ثبت اطلاعات در نرم افزار باسکول، ارتباط و ارسال اطلاعات برای دپارتمان انبار، دریافت اطلاعات از دپارتمان قرارداد و فروش، دریافت اطلاعات از دپارتمان خرید و تدارکات، گزارشات آماری

 

amaliaticon3 معیارهای عملیات هوشمند توزین

 

  • ثبت آنلاین اطلاعات وزن کشی
  • ارتباط آن لاین با دپارتمان تولید، انبار، قرارداد و فروش و خرید و تدارکات
  • گزارشات  محصول و ماشین آلات