سیستم مدیریت هوشمند توزین ( باسکول )

استفاده از راهکارهایی با محدودیت بسیار و عدم تجهیز این دستگاه‌ها به سیستم های اتوماسیون دقیق و به روز از جمله موانع توزین دقیق و صحیح می باشد. از این رو دقت در ثبت و ضبط دقیق اطلاعات توزین از مهمترین دغدغه‌های صاحبان باسکول و سیستم های توزین می باشد. شرکت رای بین با بررسی دقیق نیازهای کاربران و دارندگان باسکول، و همفکری متولیان علم و فن‌آوری بر آن شد، تا با ارایه نرم افزار جامع اتوماسیون توزین، به این نیاز پاسخ گوید. این سیستم علاوه بر اینکه به‌صورت جامع و یکپارچه کلیه اطلاعات و ارتباطات دپارتمان توزین را پوشش می‌دهد می‌تواند مانند یک تحلیل‌گر گزارش‌های آماری هوشمند را جهت شفافیت عملیات در اختیار مدیران این صنعت، قرار دهد.

تحت وب

هر زمان، هر کجا

امنیت بالا

یکپارچه

امکان دورکاری

هسته متمرکز مرکزی

{  حوزه های مهم عملیات هوشمند توزین  }

. . . .

 امروزه با توجه به رشد روز افزون تقاضای مواد خام و معدنی از جانب شرکتهای تولیدی، برای کنترل حجم و تعدد مراودات به داخل و خارج از معادن نیاز به سیستم هوشمند داخلی می باشد تا بتوان علاوه بر کنترل بهینه تر این عملیات مهم، مدیریت جامع تر و یکپارچه تر را بر سایر امور مرتبط با توزین داشت. سیستم هوشمند توزین علاوه بر اینکه بصورت جامع و یکپارچه کلیه اطلاعات و ارتباطات دپارتمان توزین را پوشش داده، بایستی بمانند یک تحلیل گر گزارشات آماری هوشمند را جهت شفافیت عملیات در اختیار مدیران این صنعت قرار دهد.

bascol

tozinicon1سیستم مدیریت هوشمند توزین

 امروزه با توجه به رشد روز افزون تقاضای مواد خام و معدنی از جانب شرکتهای تولیدی، برای کنترل حجم و تعدد مراودات به داخل و خارج از معادن نیاز به سیستم هوشمند داخلی می باشد تا بتوان علاوه بر کنترل بهینه تر این عملیات مهم، مدیریت جامع تر و یکپارچه تر را بر سایر امور مرتبط با توزین داشت. سیستم هوشمند توزین علاوه بر اینکه بصورت جامع و یکپارچه کلیه اطلاعات و ارتباطات دپارتمان توزین را پوشش داده،  بایستی بمانند یک تحلیل گر گزارشات آماری هوشمند را جهت شفافیت عملیات در اختیار مدیران این صنعت قرار دهد.

 

amaliaticon2 حوزه های مهم عملیات هوشمند توزین

  عملیات باسکول و توزین داخلی معدن، عملیات باسکول و توزین خارجی معدن، عملیات وزن کشی توسط دستگاه باسکول، ثبت اطلاعات در نرم افزار باسکول، ارتباط و ارسال اطلاعات برای دپارتمان انبار، دریافت اطلاعات از دپارتمان قرارداد و فروش، دریافت اطلاعات از دپارتمان خرید و تدارکات، گزارشات آماری  

amaliaticon3 معیارهای عملیات هوشمند توزین

 
  • ثبت آنلاین اطلاعات وزن کشی
  • ارتباط آن لاین با دپارتمان تولید، انبار، قرارداد و فروش و خرید و تدارکات
  • گزارشات  محصول و ماشین آلات