سیستم فروش و سفارشات

سیستم فروش و سفارشات تأثیر مستقیمی بر کارآمدی زنجیره تأمین و به واسطه آن سودآوری کسب‌وکار دارد. یک سیستم فروش و سفارش تاثیرگذار کلیه فرآیندهای فروش شامل: مراحل دریافت، تائید سفارش مشتریان، صدور پیش‌فاکتور، صدور سفارش فروش ، دستور تحویل کالا، حواله خروج کالا و صدور فاکتور فروش ، قیمت گذاری و عملیات برگشتی را در برمی‌گیرد .

 به کارگیری نرم‌افزار فروش و سفارش پرسیس رای بین به مدیران سازمان کمک می کند تا با یکپارچگی ارتباط بین واحدهای فروش- حسابداری ، خزانه داری  و انبار ؛ پیگیری فروش کالا از مرحله ثبت درخواست مشتری تا پایان فرآیند فروش ، نحوه تخصیص تخفیف و عوامل فروش، لیست های قیمتی گوناگون ، کنترل اعتبار مشتریان ، موجودی انبار  وبرنامه‌ریزی تحویل و ارسال کالا بر اساس فاکتورهای فروش تأیید شده ، را آسان ، مطمئن و تسریع می بخشد .

تحت وب

هر زمان، هر کجا

امنیت بالا

یکپارچه

امکان دورکاری

هسته متمرکز مرکزی

 • قابلیت اجرای نرم افزار در محیط وب
 • معرفی خدمات و معرفی سر فصل هر یک از خدمات
 • امکان ثبت فروش خدمت در کنار فروش کالا
 • معرفی حساب های خاص فروش جهت تسریع در تولید سندهای اتومانیک
 • تعیین نرخ واحد کالا/ خدمت بر اساس تاریخ و ساعت شروع / پایان
 • امکان ثبت واسطه ها و محاسبه پورسانت و صدور اتوماتیک اسناد حسابداری پورسانت ها
 • امکان قیمت گذاری و تولید لیست قیمت فروش
 • امکان صدور فاکتورهای فروش کالا / خدمت ، برگشت از فروش و پیش‌فاکتورها
 • امکان ثبت و تاييد پیش فاکتور فروش کالا و خدمات براساس انتخاب از اقلام قرارداد
 • امکان ثبت و تاييد سفارش کالا و خدمات براساس جزئيات اقلام پیش‎فاکتور گرفته شده و یا  اقلام قرارداد
 • امکان ثبت و تاييد فاکتور فروش کالا و خدمات براساس انتخاب از  اقلام پیش‎فاکتور فروش/ اقلام قرارداد / سفارش فروش / اقلام دستور تحویل کالا و  اقلام رسید از انبار
 • امکان ثبت و تاييد صدور دستور تحویل کالا  براساس انتخاب از اقلام پیش‎فاکتور / اقلام قرارداد/  اقلام سفارش فروش
 • امکان ثبت اعلام تامین از روی انتخاب از اقلام قرارداد / اقلام پیش فاکتور و اقلام سفارش فروش
 • امکان ثبت فاکتور برگشت از فروش کالا / خدمات از روی اقلام سند انبار
 • پنل مدیریت مجزا به ازاء هر مرحله از عملیات مربوط به فروش و سفارشات
 • قابلیت تعریف و تعیین عوامل اضافات و کسورات بر روی کلیه فاکتورها
 • قابلیت محاسبه مالیات برارزش افزوده و مالیات تکلیفی به‌صورت اتوماتیک براساس ضرایب اعلام شده
 • قابلیت صدور اتوماتيك حواله انبار براي فاکتورهای فروش تائید شده
 • قایلیت تعریف شرایط مختلف تحویل کالا
 • امکان صدور دستور دریافت وجه بر اساس پیش فاکتور/ سفارش فروش و فاکتور فروش
 • امکان صدور دستور دریافت وجه با تعیین اولویت عادی/ فوری / متوسط
 • تعيين نحوه دریافت وجه به صورت نقدی / چکی /حواله بانکی با تعین ماهیت آن ( تضمینی و…)
 • امکان صدور تسویه فاکتور بر روی هر فاکتور فروش کالا/ خدمت
 • امکان ثبت شرایط تحویل / دریافت کالا بر روی کلیه فاکتورها و پیش فاکتورها
 • امکان ثبت اسناد پیوست با هر فرمت دلخواه بر روی کلیه فاکتورها و پیش فاکتورهای فروش
 • امكان ثبت و تاييد عملیات مربوط به فروش و سفارشات شامل پیش‎فاکتور، سفارش فروش، دستور تحویل کالا و صدور فاکتور فروش
 • قابليت ثبت اطلاعات بازاریاب‎ها و فراخوانی آن در فرم پیش‎فاکتور و فاکتور فروش
 • قابلیت ثبت کلیه فرآیندهای فروش با مبالغ ارزی
 • امکان كنترل ميزان موجودي کالا هنگام صدور پیش فاکتور
 • قابلیت تعریف و تعیین عوامل اضافات و کسورات بر روی کلیه پیش فاکتور و فاکتورها
 • قابلیت ثبت تعداد نامحدود هزینه های خرید/ اضافات در فاکتورهای خرید و فروش
 • نمایش موجودی قابل فروش – مشاهده کاردکس کالا (موجودی کل انبارها )
 • قابلیت عملیات اتوماتیک صدور از پیش فاکتور تا صدور فاکتور فروش
 • صدور سند حسابداری اتوماتیک براساس مقادیر وارد شده در هر مرحله از عملیات فروش و سفارشات
 • ارتباط مستقیم با سیستم های حسابداری عمومی، انبار و خزانه داری
 • قابلیت ارائه گزارش فروش فصلی کالا و فروش براساس گروه کالا
 • قابلیت ارائه گزارش روند فصلی، سالیانه و هفتگی کالا
 • قابلیت ارائه گزارش صورتحساب فروش خریداران
 • امكان دريافت گزارش‌های صورت وضعیت مالی از مشتریان كالا و خدمات
 • قابلیت اعلام تامین به واحدهای مربوطه جهت تامین اقلام تعهد شده به مشتریان با تعیین تاریخ نیاز
 • قابلیت ارائه گزارش ثبت سفارش “به‌صورت کلی، به تفکیک کالا، به تفکیک خریدار و به تفکیک کالا/خریدار”
 • قابلیت ارائه گزارش پیش فاکتور “به‌صورت کلی، به تفکیک کالا، به تفکیک خریدار و به تفکیک کالا/خریدار”
 • قابلیت ارائه گزارش دستور تحویل “به‌صورت کلی، به تفکیک کالا، به تفکیک خریدار و به تفکیک کالا/خریدار”
 • قابلیت ارائه گزارش فاکتور فروش و برگشت از فروش “به‌صورت کلی، به تفکیک کالا، به تفکیک خریدار و به تفکیک کالا/خریدار”
 • قابلیت ارائه گزارش تسویه فاکتورها
 • قابلیت ارائه گزارش‌های مربوط به بارنامه، بوکینگ، برگ سبز و …
 • قابلیت ارائه گزارش صورت وضعیت سفارشات تحویل شده به تفکیک هر خریدار
banner1b

forooshicon1سیستم فروش و سفارشات

 

 باتوجه به رشد فزاينده تعداد فروشندگان نسبت به خريداران کالا و خدمات و پيچيدگي‎های موجود در رویه های  فروش، ضرورت طراحی و استقرار سيستمی مطابق با نيازهای اوليه و اساسی هرسازمان جهت مرتفع نمودن این نیازها بيش از هر زمان ديگری احساس می‎شود. از اين رو سيستم فروش و سفارشات رای‎بین با ارائه امكانات مطلوب، امكان ثبت كليه اطلاعات فروش، طبقه بندی آن و فراخوانی اطلاعات مورد نياز را طی گزارشات روزانه، ماهانه و ساليانه فراهم می‎كند.

bazarganiicon4 مزایا و برتری های سیستم فروش و سفارشات

   
 • قابلیت اجرای نرم افزار در محیط وب
 • امكان ثبت و تاييد عملیات مربوط به فروش و سفارشات شامل پیش‎فاکتور، سفارش فروش، دستور تحویل کالا و صدور فاکتور فروش
 • امکان عملیات اتوماتیک صدور از پیش فاکتور تا صدور فاکتور فروش
 • امکان ثبت عملیات بصورت دستی در هر مرحله از پروسه فروش و سفارشات
 • پنل مدیریت مجزا به ازاء هر مرحله از عملیات مربوط به فروش و سفارشات
 • امكان دريافت گزارشات صورت وضعیت مالی از مشتریان كالا و خدمات
 • صدور سند حسابداری اتوماتیک براساس مقادیر وارد شده در هر مرحله از عملیات فروش و سفارشات
 • ارتباط مستقیم با سیستم های حسابداری عمومی، انبار، خزانه داری
 

bazarganiicon3 قابلیت های سیستم فروش و سفارشات

   
 • قابليت ثبت و تاييد سفارش کالا و خدمات براساس جزئيات اقلام پیش‎فاکتور گرفته شده
 • قابلیت كنترل ميزان موجودي کالا هنگام صدور پیش فاکتور
 • قابليت صدور اتوماتیک از پیش‎فاکتور تا دستور تحویل کالا و یا ثبت بصورت دستی در هر مرحله
 • قابلیت تعریف و تعیین عوامل اضافات و کسورات
 • قابلیت محاسبه مالیات برارزش افزوده و مالیات تکلیفی بصورت اتوماتیک براساس ضرایب اعلام شده
 • قابلیت صدور اتوماتيك حواله انبار براي فاکتورهای فروش تائید شده
 • امكان دريافت گزارشات صورت وضعیت مالی از مشتریان كالا و خدمات
 • قابليت ثبت اطلاعات بازاریاب‎ها و فراخوانی آن در فرم پیش‎فاکتور و فاکتور فروش
 • قابلیت اعلام تامین به واحدهای مربوطه جهت تامین اقلام تعهد شده به مشتریان با تعیین تاریخ نیاز
 • قابلیت ارائه گزارش ثبت سفارش “بصورت کلی، به تفکیک کالا، به تفکیک خریدار و به تفکیک کالا/خریدار”
 • قابلیت ارائه گزارش پیش فاکتور “بصورت کلی، به تفکیک کالا، به تفکیک خریدار و به تفکیک کالا/خریدار”
 • قابلیت ارائه گزارش دستور تحویل “بصورت کلی، به تفکیک کالا، به تفکیک خریدار و به تفکیک کالا/خریدار”
 • قابلیت ارائه گزارش فاکتور فروش و برگشت از فروش “بصورت کلی، به تفکیک کالا، به تفکیک خریدار و به تفکیک کالا/خریدار”
 • قابلیت ارائه گزارش فروش فصلی کالا و فروش براساس گروه کالا
 • قابلیت ارائه گزارش روند فصلی، سالیانه و هفتگی کالا
 • قابلیت ارائه گزارش صورتحساب فروش خریداران
 • قابلیت ارائه گزارش تسویه فاکتورها
 • قابلیت ارائه گزارشات مربوط به بارنامه، بوکینگ، برگ سبز و …
 • قابلیت ارائه گزارش صورت وضعیت سفارشات تحویل شده به تفکیک هر خریدار