سیستم خزانه داری

مدیریت وجوه نقد و اسناد بهادار همواره به عنوان یکی از ارکان اصلی عملیات واحد های تجاری محسوب می شوند و بر این اساس ، دریافت اطلاعات جامع و کامل از آن‌ها همواره مورد توجه مدیران قرار دارد. از این رو سیستم خزانه داری پرسیس رای بین این قابلیت را دارا می‌باشد که با استفاده از ابزاری معین ، به صورت مکانیزه ، با نظارت دائم و مستمر بر جریان نقدینگی سازمان و ارائه گزارش های استاندارد اطلاعاتی در مورد وضعیت و عملکرد مالی ، نقدینگی، توانایی باز پرداخت بدهی‌ها  ، مدیریت بهینه‌ی وجوه نقد سازمان را مهیا کند .

تحت وب

هر زمان، هر کجا

امنیت بالا

یکپارچه

امکان دورکاری

هسته متمرکز مرکزی

 • قابلیت اجرای نرم افزار در محیط وب
 • تعریف بانک ها ،شعب ، حساب های بانکی و تعیین دارندگان حق امضاء
 • تعریف صندوق و تعیین سقف کنترلی هر صندوق
 • تعریف منابع و مصارف و مدیریت آنها جهت طبقه بندی چرخش نقدی در اسناد دریافتنی ، پرداختنی ، فرم های دریافت و پرداخت
 • امکان استقرار چک ها و اسناد دریافتی / پرداختی سنوات گذشته
 • امکان دریافت و پرداخت نقدی ، چک روز ، چک مدت دار ، چک و اسناد بهادار تضمینی ، حواله های بانکی
 • امکان دریافت و پرداخت ارزی
 • امکان صدور سندهای دریافت /پرداخت مرکب
 • امکان صدور سند های دریافت و پرداخت با یک یا چند حساب بانکی / صندوق
 • امکان صدور چک دریافتی / پرداختی با یک یا چند حساب
 • حقوقی کردن چک و سفته / حسابداری چک با امکان تغییر وضعیت اسناد دریافتی بین حالت های وصول نشده ، در جریان وصول ، برگشت از جریان وصول ، وصول شده ، نقد شده ، واخواست ، عودت یافته و واگذاری
 • امکان تغییر وضعیت استاد پرداختنی به حالت های پاس نشده ، پاس شده و عودت یافته
 • امکان دریافت و پرداخت گروهی قبوض دریافتی / پرداختی و اسناد بهادار
 • تبدیل اسناد دریافتنی و پرداختنی تضمینی به عادی
 • تبدیل مدت زمان اسناد دریافتنی وصول نشده از بلند مدت به کوتاه مدت و برعکس
 • صدور اعلامیه بانکی بدهکار و بستانکار
 • ثبت کلیه تعهدات ضمانت دار به عهده و به نفع شرکت
 • ثبت اطلاعات مربوط به ضمانت نامه های دریافتی و پرداختی و انجام عملیات ابطال ، تقلیل و تمدید هر یک از ضمانت نامه ها و صدور سند حسابداری اتوماتیک
 • تعریف انواع تنخواه گردان ریالی / ارزی و تعیین مانده اولیه تنخواه
 • امکان ثبت مخارج روزانه تنخواه گردان
 • امکان پیوست مستندات مصرف به ردیف های مصرف تنخواه
 • امکان صدور سند مصرف تنخواه به صورت تجمیعی یا غیر تجمیعی
 • دستور دریافت / پرداخت ارجاعی وجوه همراه با اولویت دریافت / پرداخت
 • امکان کنترل شماره چک های هر دسته چک و جلوگیری از استفاده از چک های استفاده شده
 • امکان جلوگیری از ابطال چک های استفاده شده
 • صدور سند حسابداری کلیه عملیات به صورت خودکار به صورت تکی یا تجمیعی
 • سیستم چاپ چک با توجه نحوه فرمت‌ چك‌ بانك‌ها
 • تهیه صورت مغایرت بانکی و انجام وصول و برداشت مکانیزه دریافت و پرداخت ها و کنترل اقلام دفتر و صورت حساب
 • گزارش دریافتی ها بر حسب پرداخت کنندگان به شکل (نقد ،چک، سفته و غیره)
 • گزارش پرداخت ها بر حسب دریافت کنندگان به شکل پرداخت ( نقد و چک ، سفته و غیره )
 • گزارش نقدینگی شامل بانک ها و صندوق ها در لحظه ، اسناد دریافتی و پرداختی در لحظه
 • گزارش برگه رسید وجه ،پرداخت وجه و …
 • امکان گزارش ریز چک های صندوق
 • امکان گزارش منابع و مصارف
 • رتبه بندی تعداد پرداخت ها بر حسب دریافت کنندگان
 • رتبه بندی تعداد دریافت ها بر حسب پرداخت کنندگان
 • امکان چاپ دستور پرداخت چک
 • وضعیت اسناد دریافتنی/ پرداختنی براساس طرف تجاری
 • امکان جستجو و فیلتر سریع در کلیه گزارش ها

safe-547617_128012

khazanehicon1

سیستم خزانه داری

 

استفاده کارآمد از نقدینگی و پرهیز از بروز مشکلات ناشی از کمبود وجوه نقد، یکی از دغدغه هایاصلی مسئولین مالی سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی می باشد، که کنترل و نظارت بر گردش وجوه نقد در مؤسسات را در درجه‌ی بالایی از اهمیت قرار می‌دهد. از قابلیت‌های سیستم خزانه‌داری رای‎بین می‌توان به ایجاد امکانات لازم برای مدیریت بهینه‌ی وجوه نقد و کنترل وضعیت نقدینگی سازمان‌ها و مؤسسات اقتصادی اشاره نمود.

mali-arzyabi-icon1

مزایا و برتری های سیستم خزانه داری

 
 • قابلیت اجرای نرم افزار در محیط وب
 • امکان ثبت و تایید عملیات مربوط به خرید و سفارشات شامل درخواست، تایید درخواست، دستور خرید، استعلام قیمت، سفارش خرید، دریافت کالا و فاکتور خرید
 • امکان عملیات اتوماتیک صدور از درخواست کالا تا تحویل کالا
 • امکان ثبت عملیات بصورت دستی در هر مرحله از پروسه خرید و تدارکات
 • پنل مدیریت مجزا به ازاء هر مرحله از عملیات مربوط به خرید و تدارکات
 • امکان دریافت گزارشات صورت وضعیت مالی از فروشندگان کالا و عرضه کنندگان خدمات
 • امکان ثبت سفارش خرید برای یک یا چند استعلام دریافتی برای هر سفارش
 • صدور سند حسابداری اتوماتیک بر اساس مقادیر وارد شده در هر مرحله از عملیات خرید و تدارکات
 • ارتباط مستقیم با سیستم های حسابداری عمومی، انبار، خزانه داری
 • امکان ارائه آلارم های مختلف جهت درخواست ها، سفارشات، استعلام ها و دستورهای خرید

mali-arzyabi-icon2

قابلیت های سیستم خزانه داری

 
 • قابلیت ثبت و تایید درخواست خرید کالا و خدمات براساس جزئیات اقلام مورد نیاز و تعیین تاریخ نیاز یا فوریت آن
 • قابلیت صدور اتوماتیک سفارش خرید از روی درخواست تایید شده و یا ثبت مستقل یک درخواست خرید
 • قابلیت تعریف و تعیین عوامل اضافات و کسورات
 • قابلیت محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و مالیات تکلیفی بصورت اتوماتیک بر اساس ضرایب اعلام شده
 • قابلیت ثبت سفارش خرید برای یک یا چند استعلام دریافتی برای هر سفارش
 • قابلیت محدودسازی منابع تامین کنندگان کالا برای یک سفارش خاص جهت دریافت استعلام
 • قابلیت صدور اتوماتیک رسید انبار یا فاکتور خرید از روی سفارش خرید، بسته به گردش کار عملیاتی مجموعه
 • قابلیت ارائه آلارم های مختلف جهت درخواست ها، سفارشات، استعلام ها و دستورهای خرید
 • قابلیت دریافت گزارشات صورت وضعیت مالی از فروشندگان کالا و عرضه کنندگان خدمات
 • قابلیت ثبت اطلاعات کارپردازها ( مامورین خرید )
 • قابلیت ثبت و مدیریت اطلاعات تامین کنندگان و گروه بندی اشخاص و کالا با اطلاعات کامل
 • قابلیت تفکیک درخواستهای عادی و پیمانکاری از مرحله دستور خرید به بعد
 • امکان ثبت یک یا چند استعلام برای سفارش هایی که نیاز به دریافت استعلام دارند
 • قابلیت ارائه گزارش درخواست خرید کالا ” بصورت کلی، به تفکیک کالا، به تفکیک فروشنده و به تفکیک کالا / فروشنده “
 • قابلیت ارائه گزارش استعلام قیمت ” بصورت کلی، به تفکیک کالا، به تفکیک فروشنده و به تفکیک کالا / فروشنده “
 • قابلیت ارائه گزارش سفارش خرید ” بصورت کلی، به تفکیک کالا، به تفکیک فروشنده و به تفکیک کالا / فروشنده “
 • قابلیت ارائه گزارش برترین منبع ( فروشنده ) به ازای درخواست و رتبه بندی فروشنده ها
 • قابلیت ارائه گزارش انحراف از زمان درخواست تحویل کالا تا تحویل کالا