سیستم خرید و تدارکات

برنامه‌ریزی برای خرید کالاها یا تأمین مواد اولیه یکی ازگام‌های اولیه در پاسخگویی به موقع به تقاضای بازار و مشتریان است. زیر سیستم مدیریت  خرید پرسیس رای بین با سامان بخشیدن به اطلاعات حوزه خرید، ارزیابی تأمین‌کنندگان ، فرآیند  استعلام  قیمت یا مناقصه، رهگیری دقیق احتیاجات کالا، برنامه ریزی تامین ، روش های تحویل کالا و شرایط پرداخت ، موجب سرعت بخشیدن و ایجاد نظم در فرآیند تامین کالا می‎گردد. همچنین این سیستم با یکپارچگی با سایر زیرسیستم‌های مدیریت قراردادها ، فروش ، واردات و سیستم‌های انبار، مدیریت وجوه نقد (خزانه داری ) و حسابداری، به مدیران خرید کمک می‌کند برنامه‌ریزی‌های لازم را برای تأمین اقلام مورد نیاز خود انجام دهند و با دریافت انواع گزارش‌های به موقع، فرآیند تأمین را کنترل، و تصمیم‌گیری‌های لازم را انجام دهند.

تحت وب

هر زمان، هر کجا

امنیت بالا

یکپارچه

امکان دورکاری

هسته متمرکز مرکزی

 • قابلیت اجرای نرم افزار در محیط وب
 • قابلیت ثبت اطلاعات و مدیریت اطلاعات کارپردازها ( مامورین خرید) ، تامین کنندگان ، پیمانکاران ، مشتریان
 • امکان ثبت سایر اطلاعات طرف تجاری مانند کارت بازرگانی ، زمینه های فعالیت ، ارتباطات و …
 • امکان ثبت اعتبار نقدی / چکی برای کلیه طرف‌های تجاری در فواصل تاریخی مدنظر
 • معرفی خدمات و معرفی سرفصل هریک از خدمات
 • قابلیت تعیین نرخ عوارض و مالیات ، پشتیبانی از روش قیمت گذاری نرخ استاندارد و انتخاب طرف‌های تجاری بر روی هر یک از خدمات
 • تعیین نرخ واحد کالا/ خدمت بر اساس تاریخ و ساعت شروع / پایان
 • امکان صدور  فاکتورهای خرید / فروش/ برگشت از خرید / برگشت از فروش و پیش‌فاکتورها
 • پنل مدیریت مجزا به ازاء هر مرحله از عملیات مربوط به خرید و تدارکات به منظور تاییدات لازم
 • ثبت درخواست خريد کالا به همراه کليه جزييات و اقلام آن و با تعیین تاریخ نیاز یا فوریت آن
 • امکان صدور دستورخرید کالا و خدمات از روی انتخاب از اقلام قرارداد ، اقلام درخواست خرید و اقلام اعلام تامین
 • امکان تعیین روش خرید ( بدون استعلام ، مناقصه، با استعلام و تشخیص کاربر )
 • تعيين اولويت برای دستورهاي خريد
 • امکان صدوردستور خرید پیمانکاری از روی انتخاب از اقلام قرارداد ،اقلام درخواست خرید وانتخاب از اقلام اعلام تامین
 • امکان ثبت سفارش خرید از روی اقلام کالا / خدمت جدید ، اقلام قرارداد ، اقلام درخواست خرید ، اقلام اعلام تامین ، اقلام دستور خرید و اقلام استعلام خرید
 • امکان ثبت فاکتور برگشت از خرید / خدمات از روی اقلام سند انبار
 • قابلیت ثبت سفارش خرید برای یک یا چند استعلام قیمت دریافتی برای هر سفارش
 • امکان ثبت یک یا چند استعلام برای سفارش‌هایی که نیاز به دریافت استعلام دارند
 • امکان صدور دستور پرداخت وجه بر اساس دستور خرید پیمانکاری ،دستور خرید ، درخواست خرید
 • امکان صدور دستور پرداخت وجه بر اساس سفارش خرید و فاکتور خرید
 • تعيين نحوه پرداخت به فروشنده نقدی/ چکی
 • امکان ثبت شرایط تحویل / دریافت کالا بر روی کلیه فاکتورها و پیش فاکتورها
 • امکان ثبت اسناد پیوست با هر فرمت دلخواه بر روی کلیه فاکتورها و پیش فاکتورها
 • چاپ فاکتور خرید
 • امکان ثبت کلیه فرآیندهای خرید و استعلام با مبالغ ارزی
 • صدور سند حسابداری اتوماتیک بر اساس مقادیر وارد شده در هر مرحله از عملیات خرید و تدارکات
 • امکان صدور اتوماتیک سفارش خرید از روی درخواست خرید های تایید شده
 • امکان صدور اتوماتیک دستور خرید از روی درخواست خرید های تایید شده
 • امکان صدور اتوماتیک دستور دریافت کالا یا فاکتور خرید از روی سفارش خرید، بسته به گردش کار عملیاتی مجموعه
 • صدور اتوماتیک صدور رسید خرید داخلی از روی دستور دریافت کالا ، بسته به گردش کار عملیاتی ِ مجموعه
 • امکان صدور درخواست خرید بر اساس درخواست‌های کالا از اسناد انبار
 • ثبت فرم استعلام قیمت و تمام مشخصات آن شامل: تاريخ انتخاب برنده، اعتبار پيشنهادها، نحوه انتخاب برنده، نوع استعلام و قلم کالاهای استعلام بها
 • قابلیت تعریف و تعیین عوامل اضافات و کسورات بر روی کلیه پیش فاکتور و فاکتورها
 • امکان ثبت تعداد نامحدود هزینه‌های خرید/ اضافات در فاکتورهای خرید و فروش
 • قابلیت محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و مالیات تکلیفی به صورت اتوماتیک بر اساس ضرایب اعلام شده
 • ارتباط مستقیم با سیستم های حسابداری عمومی، انبار و خزانه داری
 • ارتباط مستقیم با زیر سیستم‌های فروش و صادرات ، واردات و امور قراردادها
 • ریز عملیات خرید
 • گزارش خرید فصلی
 • گزارش فرآیند خرید
 • قابلیت ارائه گزارش درخواست خرید کالا، دستور خرید کالا، سفارش خرید، دستور دریافت کالا، فاکتور خرید و برگشتی ها و برترین منابع      

holiday-sales_126762251_1000px1

kharidiconسیستم خرید و تدارکات

 

خرید و تدارکات در هر سازمان  نقش مهم و محوری جهت تهیه کالا و خدمات مورد نیاز سازمان را  دارد و در تعامل دائمی و مستمر با تمامی بخشهای سازمان، از جمله مالی، انبارداری، پرسنلی، تولید، تعمیرونگهداری، مهندسی و … می باشد، از این رو چنین ارتباط‎ها هنگامی اهمیت خود را بیشتر نمایان خواهد کرد که بدانیم بخش خریدوتدارکات نقش رابط و واسطه معتبری بین ارکان داخلی یک سازمان، با بسیاری از مراکز خارج از سازمانی را نیز ایفا می‌کند. شرکت رای‎بین با شناخت اهمیت این موضوع وبا طراحی نرم افزار جامع خریدوتدارکات، امکان ثبت دقیق فرایندهای خرید و تدارکات و بهینه سازی تعاملات و ارتباط های تجاری سازمان را فراهم نموده است.

bazarganiicon4 مزایا و برتری های سیستم خرید و تدرکات

 
 • قابلیت اجرای نرم افزار در محیط وب
 • امکان ثبت و تایید عملیات مربوط به خرید و سفارشات شامل درخواست، تایید درخواست، دستور خرید، استعلام خرید، سفارش خرید، دریافت کالا و فاکتور خرید
 • امکان عملیات اتوماتیک صدور از درخواست کالا تا تحویل کالا
 • امکان ثبت عملیات بصورت دستی در هر مرحله از پروسه خرید و تدرکات
 • پنل مدیریت مجزا به ازاء هر مرحله از عملیات مربوط به خرید و تدرکات
 • امکان دریافت گزارشات صورت وضعیت مالی از فروشنگان کالا و عرضه کنندگان خدمات
 • امکان ثبت سفارش خرید برای یک یا چند استعلام دریافتی برای هر سفارش
 • صدور سند حسابداری اتوماتیک بر اساس مقادیر وارد شده در هر مرحله از عملیات خرید و تدرکات
 • ارتباط مستقیم با سیستم های حسابداری عمومی، انبار، خزانه داری
 • امکان ارائه آلارم های مختلف جهت درخواست ها، سفارشات، استعلام ها و دستورهای خرید
bazarganiicon3

 قابلیت های سیستم خرید و تدارکات

 
 • قابلیت ثبت و تایید درخواست خرید کالا و خدمات بر اساس جزئیات اقلام مورد نیاز و تعیین تاریخ نیاز یا فوریت آن
 • قابلیت صدور اتوماتیک سفارش خرید از روی درخواست تایید شده و یا ثبت مستقل یک درخواست خرید
 • قابلیت تعریف و تعیین عوامل اضافات و کسورات
 • قابلیت محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و مالیات تکلیفی بصورت اتوماتیک بر اساس ضرایب اعلام شده
 • قابلیت ثبت سفارش خرید برای یک یا چند استعلام دریافتی برای هر سفارش
 • قابلیت محدودسازی منابع تامین کنندگان کالا برای یک سفارش خرید بسته به گردشکار عملیاتی مجموعه
 • قابلیت ارائه آلارم های مختلف جهت درخواست ها، سفارشات، استعلام ها و دستورهای خرید
 • قابلیت دریافت گزارشات صورت وضعیت مالی از فروشندگان کالا و عرضه کنندگان خدمات
 • قابلیت ثبت اطلاعات کارپردازها (ماموران خرید)
 • قابلیت ثبت و مدیریت اطلاعات تامین کنندگان و گروه بندی اشخاص و کالا با اطلاعات کامل
 • قابلیت تفکیک درخواست های عادی و پیمانکاری از مرحله دستور خرید به بعد
 • امکان ثبت یک یا چند استعلام برای سفارش هایی که نیاز به دریافت استعلام دارند
 • قابلیت ارائه گزارش درخواست خرید کالا ” بصورت کلی، به تفکیک کالا، به تفکیک فروشنده و به تفکیک کالا / فروشنده “
 • قابلیت ارائه گزارش استعلام قیمت ” بصورت کلی، به تفکیک کالا، به تفکیک فروشنده و به تفکیک کالا / فروشنده “
 • قابلیت ارائه گزارش سفارش خرید ” بصورت کلی، به تفکیک کالا، به تفکیک فروشنده و به تفکیک کالا / فروشنده “
 • قابلیت ارائه گزارش برتربن منبع ( فروشنده ) به ازای درخواست و رتبه بندی فروشنده ها
 • قابلیت ارائه گزارش انحراف از زمان درخواست تحویل کالا تا تحویل کالا