سیستم خرید و تدارکات

holiday-sales_126762251_1000px1

kharidiconسیستم خرید و تدارکات

 

خرید و تدارکات در هر سازمان  نقش مهم و محوری جهت تهیه کالا و خدمات مورد نیاز سازمان را  دارد و در تعامل دائمی و مستمر با تمامی بخشهای سازمان، از جمله مالی، انبارداری، پرسنلی، تولید، تعمیرونگهداری، مهندسی و … می باشد، از این رو چنین ارتباط‎ها هنگامی اهمیت خود را بیشتر نمایان خواهد کرد که بدانیم بخش خریدوتدارکات نقش رابط و واسطه معتبری بین ارکان داخلی یک سازمان، با بسیاری از مراکز خارج از سازمانی را نیز ایفا می‌کند. شرکت رای‎بین با شناخت اهمیت این موضوع وبا طراحی نرم افزار جامع خریدوتدارکات، امکان ثبت دقیق فرایندهای خرید و تدارکات و بهینه سازی تعاملات و ارتباط های تجاری سازمان را فراهم نموده است.

bazarganiicon4 مزایا و برتری های سیستم خرید و تدرکات

 

 • قابلیت اجرای نرم افزار در محیط وب
 • امکان ثبت و تایید عملیات مربوط به خرید و سفارشات شامل درخواست، تایید درخواست، دستور خرید، استعلام خرید، سفارش خرید، دریافت کالا و فاکتور خرید
 • امکان عملیات اتوماتیک صدور از درخواست کالا تا تحویل کالا
 • امکان ثبت عملیات بصورت دستی در هر مرحله از پروسه خرید و تدرکات
 • پنل مدیریت مجزا به ازاء هر مرحله از عملیات مربوط به خرید و تدرکات
 • امکان دریافت گزارشات صورت وضعیت مالی از فروشنگان کالا و عرضه کنندگان خدمات
 • امکان ثبت سفارش خرید برای یک یا چند استعلام دریافتی برای هر سفارش
 • صدور سند حسابداری اتوماتیک بر اساس مقادیر وارد شده در هر مرحله از عملیات خرید و تدرکات
 • ارتباط مستقیم با سیستم های حسابداری عمومی، انبار، خزانه داری
 • امکان ارائه آلارم های مختلف جهت درخواست ها، سفارشات، استعلام ها و دستورهای خرید

bazarganiicon3

 قابلیت های سیستم خرید و تدارکات

 

 • قابلیت ثبت و تایید درخواست خرید کالا و خدمات بر اساس جزئیات اقلام مورد نیاز و تعیین تاریخ نیاز یا فوریت آن
 • قابلیت صدور اتوماتیک سفارش خرید از روی درخواست تایید شده و یا ثبت مستقل یک درخواست خرید
 • قابلیت تعریف و تعیین عوامل اضافات و کسورات
 • قابلیت محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و مالیات تکلیفی بصورت اتوماتیک بر اساس ضرایب اعلام شده
 • قابلیت ثبت سفارش خرید برای یک یا چند استعلام دریافتی برای هر سفارش
 • قابلیت محدودسازی منابع تامین کنندگان کالا برای یک سفارش خرید بسته به گردشکار عملیاتی مجموعه
 • قابلیت ارائه آلارم های مختلف جهت درخواست ها، سفارشات، استعلام ها و دستورهای خرید
 • قابلیت دریافت گزارشات صورت وضعیت مالی از فروشندگان کالا و عرضه کنندگان خدمات
 • قابلیت ثبت اطلاعات کارپردازها (ماموران خرید)
 • قابلیت ثبت و مدیریت اطلاعات تامین کنندگان و گروه بندی اشخاص و کالا با اطلاعات کامل
 • قابلیت تفکیک درخواست های عادی و پیمانکاری از مرحله دستور خرید به بعد
 • امکان ثبت یک یا چند استعلام برای سفارش هایی که نیاز به دریافت استعلام دارند
 • قابلیت ارائه گزارش درخواست خرید کالا ” بصورت کلی، به تفکیک کالا، به تفکیک فروشنده و به تفکیک کالا / فروشنده “
 • قابلیت ارائه گزارش استعلام قیمت ” بصورت کلی، به تفکیک کالا، به تفکیک فروشنده و به تفکیک کالا / فروشنده “
 • قابلیت ارائه گزارش سفارش خرید ” بصورت کلی، به تفکیک کالا، به تفکیک فروشنده و به تفکیک کالا / فروشنده “
 • قابلیت ارائه گزارش برتربن منبع ( فروشنده ) به ازای درخواست و رتبه بندی فروشنده ها
 • قابلیت ارائه گزارش انحراف از زمان درخواست تحویل کالا تا تحویل کالا