سیستم حقوق و دستمزد

جذب و استخدام کارکنان و قرار دادن هر فرد در جایگاهی مناسب با توجه به مهارت ها و قابلیت های افراد و همچنین محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان که موجب رضایت طرفین قرارداد شود ، یکی از پر اهمیت‌ ترین و در عین حال زمان بَر از لحاظ محاسبات بخش‌ های اداری و مالی هر سازمان و شرکتی است.

لذا استفاده از سیستم حقوق و دستمزد پرسیس رای‎بین ، مجموعه عملیات مربوط به فرآیند حقوق و دستمزد را طوری پوشش می دهد که علاوه بر ثبت و نگهداری اطلاعات کامل کارکنان و انواع مستندات پرسنلی ، می تواند کارکردهای پرسنل خود را به صورت ماهانه دریافت نموده و  با محاسبه مقادیر عوامل حقوقی و استخدامی به شکل دلخواه  محاسبات حقوق و مزایای پرسنل را انجام ، و نتیجه را در قالب فیش های حقوقی ِ تحت وب نمایش دهد . همچنین  انواع گزارش های جامع و فایل های قانونی مربوط به بیمه و مالیات نیز توسط نرم افزار تولید شده و سند حسابداری حقوق برای نرم افزار حسابداری، ارسال می گردد.

تحت وب

هر زمان، هر کجا

امنیت بالا

یکپارچه

امکان دورکاری

هسته متمرکز مرکزی

 • قابلیت اجرای نرم افزار در محیط وب
 • تعريف چند کارگاه ( محل خدمت) و انتساب هر کارمند به محل خدمت مربوط و استفاده جهت لیست های بیمه و مالیات
 • امکان تعریف واحدهای سازمانی به صورت ساختار درختی ، پست ها و مشاغل ، شرایط احراز هر شغل ، مهارت های مرتبط شغل و شرح وظایف آن
 • معرفی گروه های شیفت کاری/ نوبت کاری و …
 • تعریف حوزه های مالیاتی و معرفی جداول مختلف مالیاتی منطبق با آخرین تغییرات ِ سالانه
 • ثبت و نگهداري ِکليه اطلاعات نيروي انساني در حوزه سوابق کاری ، افراد تحت ِتکفل ، بیمه ، جبهه ، اسارت ، تحصيلات ، زبان خارجه ، حساب بانکی ، شیفت کاری و …
 • غيرفعال كردن كارمندان ِانصرافي ، اخراجي ، مستعفی
 • معرفی انواع عوامل کارکرد مانند:کارکرد عادی ، کارکرد موثر ، اضافه کاری ، جریمه غیبت و ….
 • امکان معرفی انواع مرخصی در هر سال به تفکیک نوع استخدام و به ازای هر ماه به صورت تعداد روز و ساعت
 • امکان صدور مجوز مرخصی به صورت ساعتی و روزانه
 • امکان ثبت مانده اولیه مرخصی پرسنل به صورت انتقال از سال قبل و یا ورود مستقیم در هر دوره‌ی حقوقی
 • امکان ثبت ماموریت پرسنل
 • ثبت ورود و خروج روزانه پرسنل به صورت دستی یا تخلیه از دستگاه کترت ساعت زنی
 • محاسبه کارکرد ماهانه پرسنل شامل:کارکرد روزانه ، اضافه کاري، غيبت، مرخصي
 • معرفی احکام متعدد استخدامی برای هر یک از پرسنل در مقاطع مختلف زمانی و تهیه گزارش ها از احکام معتبر و فعال
 • امکان تعریف و صدورحکم حقوقی هریک از پرسنل به صورت جداگانه و یا گروهی
 • معرفی انواع عوامل حقوقی شامل: مزایا ،کسورات ، تعهدات کارفرما ،کارکرد ، سایر مزایا و کسورات به تفکیک نوع استخدام
 • شیوه ارزیابی عوامل حقوقی (کارکرد ، مزایا ، کسورات ، تعهدات کارفرما ، سایر مزایا و کسورات ) با سه روش ورودی / مطابق حکم و محاسباتی ( فرمولی )
 • امکان تعریف ویژگی های مربوط به هر یک از عوامل حقوقی با تنظیمات بیمه پذیر و مالیات پذیر ، معوقه پذیر، مستمر و هزینه
 • تخصیص مقطعی مزایا و کسورات غیر مستمر نظیر: مساعده ، علی الحساب حقوق ، پاداش ماهانه
 • امکان تعریف انواع فرمول های محاسباتی و یا فرمول های شرطی در محاسبه حقوق و دستمزد برای تمامی آیتم های تاثیر گذار در پرداخت حقوق
 • امکان محاسبه و نمایش رُند کردن مبلغ حقوق پرداختی و انتقال تاثیرات آن به ماه بعد در فیش ِحقوق
 • امکان ثبت و نگهداری اطلاعات اولیه حقوق در صورت استقرار سیستم بعد از شروع سال مالی شامل: درآمد مشمول مالیات تاکنون، مالیات سال تا کنون ، تاریخ محاسبه ذخیره سنوات ابتدا و انتها
 • معرفی انواع کارت ساعت های موجود و ساختار اطلاعاتی آنها جهت ارتباط صحیح سیستم باکارت ساعت
 • قابلیت تعیین حساب های خاص منابع انسانی جهت تعریف الگوی خودکار سند حسابداری
 • ثبت گروهی کارکرد ماهانه و یا بازخوانی از دوره های قبل
 • امکان تعریف و صدورحکم حقوقی هریک از پرسنل به صورت جداگانه و یا گروهی
 • قابلیت ِ تنظیم صدور سند حقوق به تفکیک عامل حقوقی یا کد حساب
 • صدور سند حسابداری اتوماتیک حقوق و دستمزد/ عیدی/ سنوات به صورت تجمیعی و یا جداگانه
 • معرفی انواع محل های پرداخت (بانک) و ساختار مربوط به آن جهت پرداخت حقوق پرسنل با فرمت خاص بانک
 • تهیه لیست و دیسکت بیمه
 • تهیه لیست و دیسکت مالیات
 • تهیه لیست پرداخت بانک
 • محاسبه ذخیره سنوات و عیدی
 • امکان محاسبه حقوق معوق ماه های گذشته
 • صدور فیش ِ حقوقی به صورت خلاصه و یا جامع به تفکیک پرسنل برای هر ماه
 • امکان مشاهده سوابق عملیات صورت گرفته بر روی سند حسابداری
 • گزارش مشخصات شناسنامه ای پرسنل
 • نمایش ریز کارکرد ماهانه پرسنل ( عوامل حضور و کارکرد ) به تفکیک روز
 • گزارش کامل از لیست احکام استخدامی پرسنل سازمان
 • گزارش کامل از ماموریت های ساعتی و روزانه پرسنل به همراه مدت زمان ماموریت ها
 • گزارش کامل از مرخصی های ساعتی و روزانه پرسنل به همراه مدت زمان مرخصی ها
 • گزارش کاردکس مرخصی هر یک از پرسنل سازمان شامل: مانده مرخصی در ماه ، ذخیره قابل استفاده ، مانده اولیه و …
 • گزارش لیست کارکرد ماهانه پرسنل به تفکیک عوامل کارکرد
 • گزارش لیست حقوق
 • گزارش فیش حقوق و فیش معوق
 • گزارش لیست بیمه پرسنل شامل:حق بیمه سهم بیمه شده ، مجموع حق بیمه سهم کارفرما ، مجموع حق بیمه بیکاری و …
 • گزارش خلاصه بیمه
 • گزارش کامل از لیست مالیات هر یک از پرسنل در هر دوره حقوقی شامل جمع خالص مالیات متعلق ِ ماه جاری ، معافیت موضوع قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و …
 • گزارش لیست سنوات شامل:مبلغ ذخیره سنوات در دوره حقوقی جاری ، مبلغ ذخیره سنوات تا دوره حقوقی و …
 • گزارش لیست عیدی شامل:مبلغ ذخیره عیدی در دوره حقوقی جاری ، مبلغ ذخیره عیدی سال تا دوره حقوقی و …
Businessman hands giving & receiving money, Euro currency (EUR) - bribery concept

hoghoghicon1سیستم حقوق و دستمزد

 

محاسبات حقوق و دستمزد کارکنان، يکي از وقت گيرترين فعاليت‎هايی است که همواره با احتمال بروز خطاهای انسانی در جمع آوری اطلاعات کارکرد و محاسبه دقيق حقوق و مزايای پرسنل همراه بوده است. سیستم پرسنلی و حقوق و دستمزد رای‎بین، مجموعه عملیات مربوط به فرایند پرسنلی و حقوق ودستمزد را پوشش می دهد و با هدف ایجاد انعطاف پذیری لازم در فرایند پرداخت حقوق، محاسبات پیچیده و متنوع را به سرعت و با دقت زیاد انجام داده و از این جهت امکانات کارآمدی را فراهم کرده است.

arzyabi-icon1

 مزایا و برتری های سیستم حقوق و دستمزد

 
 • قابلیت اجرای نرم افزار در محیط وب
 • تعریف و نمایش چارت سازمانی بصورت درختی
 • امکان اعلام درخواست جذب نیرو از سایر واحدها
 • نگهداری سوابق اطلاعات کاری پرسنل ( سوابق کاری و بیمه ای، جابجایی های شغلی، سوابق جبهه و ایثارگری و … )
 • نگهداری سوابق شخصی پرسنل ( اطلاعات شناسنامه ای، وابستگان و افراد تحت تکفل و …)
 • تعریف طبقه بندی شغلی بر اساس رشته، رشته فرعی و رشته شغلی
 • پوشش انواع وضعیت های استخدامی کشور شامل رسمی، قراردادی، خدمات کشوری و …
 • پوشش کلیه عملیات مربوط به ثبت و محاسبه مرخصی، ماموریت و وام
 • امکان تعریف فرمول محاسبه حقوق و دستمزد بر اساس تمامی آیتمهای تاثیر گذار در پرداخت حقوق
 • پشتیبانی از انواع سیستم های کنترل ورود و خروج ( سیستم ساعت زنی)
 • پارامتریک بودن امکان تعریف جداول استخدامی و مالیاتی
 • امکان تهیه اتوماتیک دیسک بیمه، مالیات، بانک و …
 • پشتیبانی و ارائه گزارشات ماهانه شامل فیش حقوقی، انواع لیست های حقوق، لیست بیمه و لیست مالیات
 • امکان صدور سند حسابداری به تفکیک مرکز هزینه
arzyabi-icon2

قابلیت های سیستم حقوق و دستمزد

 
 • قابلیت تعریف واحد سازمانی، پست سازمانی بصورت درختی
 • قابلیت آرشیو الکترونیک سوابق پرسنلی
 • قابلیت تعریف دوره های پرداخت و تعریف چندین پرداخت در یک دوره
 • قابلیت قطعی کردن دوره پرداخت بعد از انجام عملیات پرداخت
 • قابلیت ثبت و نگهداری انواع حکم کارگزینی
 • قابلیت ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به مرخصی و ماموریت به تفکیک هر پرسنل
 • قابلیت تعریف و محاسبه انواع وام
 • قابلیت محاسبه مابه التفاوت حقوق ( معوقه )
 • قابلیت تعریف انواع اضافات حقوقی بصورت پارامتریک با تعیین طول مدت پرداخت در محاسبات حقوق
 • قابلیت تعریف انواع کسورات حقوقی بصورت پارامتریک با تعیین طول مدت کسردر محاسبات حقوق
 • قابلیت صدور حکم پرسنلی قانون کار و رسمی دولتی به صورت گروهی
 • قابلیت طراحی فرمت انواع دیسکت بانک
 • قابلیت محاسبه تسویه پرسنل بصورت اتوماتیک به دو روش ترک کار و در حین خدمت
 • قابلیت تعریف و محاسبه صندوق پس انداز پرسنل
 • قابلیت تعریف شابلون سند حسابداری برای صدور اتوماتیک سند حسابداری
 • قابلیت ثبت، نگهداری و انتقال ذخیره سنوات، تسویه حساب و سهمیه مرخصی
 • قابلیت ارائه گزارش پارامتریک پرسنلی
 • قابلیت ارائه انواع لیست ها شامل لیست پرسنل، لیست حقوق، لیست کارکرد، لیست مرخصی و ماموریت، کاردکس مرخصی و کارکرد و …
 • قابلیت ارائه گزارش عملکرد مراکز
 • قابلیت ارائه گزارش تجمیعی پرسنل
 • قابلیت ارائه گزارش بیمه و مالیات با توجه به استانداردهای تعیین شده
 • قابلیت ارائه گزارشات وام و مساعده و پرداختی و کسورات پرسنل بصورت فردی و تجمیعی
 • قابلیت ارائه گزارش لیست تسویه حساب