سیستم حسابداری عمومی

در ارتباطات اقتصادی امروز، اهمیت استفاده از سیستم‌های حسابداری جهت ثبت اطلاعات و دریافت گزارش ها بیش از پیش احساس می گردد. با توجه به پیچیده بودن فعالیت های اقتصادی در مشاغل متفاوت، نقش حسابداری به عنوان شاخصی مناسب جهت تصمیم گیری های آتی مدیران و کنترل تراکنش های مالی بسیار، محسوس می باشد.

لذا سیستم مالی پرسیس رای بین با مدیریت یکپارچه اطلاعات در سطح سیستم ها و زیرسیستم های مالی دارای انطباق پذیری و انعطاف کامل با نیازهای سازمان‌های مختلف، و منطبق با استاندارهای حسابداری می باشد.

تحت وب

هر زمان، هر کجا

امنیت بالا

یکپارچه

امکان دورکاری

هسته متمرکز مرکزی

 • قابلیت اجرای نرم افزار در محیط وب
 • حسابداری هشت سطحی
 • امکان معرفی و نگهداری حساب های چند شرکت مختلف به صورت مجزا روی یک سیستم ( قابلیت چند شرکتی )
 • امکان تعیین طول کد حسابها در کلیه سطوح ( گروه _ کل _ معین _ تفصیلی شناور )
 • امکان استفاده از سرفصل های پیشنهادی سیستم جهت تسریع راه اندازی
 • تعریف ماهیت حساب ها برای جلوگیری از ثبت اشتباه در طی دوره یا آخر دوره
 • قابلیت گروه بندی حساب های تفصیلی به تعداد نامحدود
 • امکان سریال بندی دلخواه گروه حساب های شناوری
 • امکان معرفی مراکز هزینه و پروژه به تعداد دلخواه
 • پشتیبانی از عملیات تیم های کاری مستقل
 • قابلیت تعیین حسابهای سود و زیانی و حساب های دائم برای عملیات پایان سال مالی 
 • امکان انتقال سرفصل های حسابداری، مراکز هزینه، پروژه ها از یک شرکت به شرکت دیگر
 • امکان مسدود کردن و یا غیر فعال کردن برخی حساب ها
 • امکان جلوگیری از حذف ارتباط تفصیلی شناور در صورت استفاده در عملیات مالی
 • امکان کنترل تاریخ ثبت سند در محدوده سال مالی
 • پوشش کامل ویژگی چند ارزی
 • امکان صدور سند ارزی
 • امکان صدور سند اتوماتیک تسعیر ارز
 • انجام عملیات خلاف ماهیت
 • آنالیز حساب ( پاس کردن اقلام بدهکار و بستانکار حساب ها با هم ) بر اساس عملکرد سیستمی و دستی
 • امکان صدور سند حسابداری به صورت تجمیعی
 • امکان دادن حق دسترسی به تاییدکنندگان و تصویب کنندگان اسناد جهت رعایت مراتب سازمانی
 • امکان مرتب کردن ، جستجو و فیلترینگ تمام ستون های اطلاعاتی در همه فرم ها و گزارش های سیستم
 • ارتباط اتوماتیک بین سایر زیر سیستم ها با سیستم حسابداری از طریق فرم صدور سند اتوماتیک
 • امکان بستن حساب های موقت ، دایم و صدور سند اختتامیه و افتتاحیه به صورت اتوماتیک در پایان هر دوره مالی
 • امکان ایجاد اسناد یادداشت و ثبت اسناد به صورت عادی، قطعی و تایید شده و تخصیص شماره های سریال و عطف اتوماتیک برای هر سند
 • امكان تبديل اسناد موقت به يادداشت ( برای اصلاح اسناد و یا نگهداری آن بدون تاثیر در حساب ) و برگشت سند به حالت اوليه
 • امکان انتخاب حساب مربوط به هر آرتیکل بر اساس قسمتی از نام حساب یا شماره آن
 • امکان نمایش جمع مبالغ بدهکار و بستانکار و میزان اختلاف آن برای هر سند
 • امکان نسبت دادن یک مقدار علاوه بر مبلغ ریالی به هر آرتیکل سند و ارائه گزارش آنها در دفتر مقداری حسابها ( جایگزین سیستم انبار )
 • امکان وارد کردن تاریخ پیگیری به هر آرتیکل سند ( جایگزین چک – خزانه داری )
 • امکان تعریف و استفاده از شرح های تکراری
 • امکان کپی کردن آرتیکل های یک سند در سندی جدید و یا سند موجود
 • امکان درج آرتیکل میانی قبل یا بعد از رکورد انتخابی
 • امکان مرتبط کردن تعداد نامحدودی فایل متنی ، تصویر، PDF ، به عنوان پیوست به هر سند حسابداری و آرتیکل حسابداری
 • مشاهده دفتر حساب مربوط به هر آرتیکل به صورت جداگانه در فرم صدور سند حسابداری
 • امکان قفل کردن اسناد مالی به تاریخ ماقبل از تاریخ وارد شده
 • امکان مشاهده سوابق عملیات صورت گرفته بر روی اسناد حسابداری
 • امکان گرفتن خروجی از کلیه فرم ها به فرمت های رایج Excel  ،  Word،  PDF ، JPG  و …
 • مرور حساب ها و گردش عمليات در سطوح مختلف مورد استفاده مديران مجموعه برای بررسی وضعيت مالی
 • امکان تهیه تراز نامه و صورت سود و زیان استاندارد
 • امکان تهیه تراز آزمایشی دو – چهار – شش – هشت ستون در هر محدوده زمانی بر روی کلیه سطوح حساب ها
 • امکان تهیه ترازنامه مقایسه ای با منطق مقایسه شرکت ها و تیم های کاری مرتبط گروه
 • امکان تهیه گزارش سود و زیان مقایسه ای با منطق ِ مقایسه شرکت ها و تیم های کاری مرتبط گروه
 • امکان مشاهده و گزارش از دفتر روزنامه
 • امکان مشاهده و گزارش از دفتر کل
 • امکان تهیه دفتر حساب ارزی
 • امکان مشاهده و گزارش گیری از انواع دفاتر کمکی مانند دفتر حساب ، دفترحسابهای شناور ، مرکز پروژه و مرکز هزینه
 • امکان تهیه گزارش خلاصه سند ماهیانه به منظور تحریر دفاتر قانونی

calculator-791833_12802

hesabdariicon

سیستم حسابداری عمومی

  در دنيای امروزی مديران جهت تصمیم گیری صحیح نیازمند وجود اطلاعات مالی به موقع و قابل اتکا هستند. بر همین اساس حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی، نقش بسیار مهمی در عرصه فعالیت های اقتصادی دارد. از اينرو رای‎بین جهت رفع نياز مشتريان و تسهيل نمودن كارهای مالی سیستم حسابداری را توليد نموده است. اين نرم افزار به دلايل زير ارائه شده است :
 • افزایش اطمینان در ثبت و نگهداری اطلاعات مالی سازمان
 • تسریع در عملیات ثبت اطلاعات مالی روزانه و بهینه سازی وقت و هزینه ها
 • امکان تهیه گزارشات دقیق و کارآمد در زمانی کوتاه
 • افزایش بازدهی سازمان با داشتن تکنولوژی روز

mali-arzyabi-icon1

مزایا و برتری های سیستم حسابداری عمومی

 
 • قابلیت اجرای نرم افزار در محیط وب
 • چند زبانه بودن سیستم ( امکان اضافه کردن زبان جدید به سیستم )
 • تعریف ساختار سیستم بر مبنای شرکت های هلدینگ بصورت متمرکز
 • تعریف ساختار سیستم بر مبنای حسابداری شعب بصورت متمرکز و غیر متمرکز
 • تامین نیازهای اطلاعاتی انواع سازمانها، ادارات، شرکتها، موسسات و بنگاه های اقتصادی
 • امکان تعریف و تنظیم سطوح کدینگ حسابداری
 • تهیه صورتهای مالی اساسی چهارگانه ( ترازنامه، صورت سود (زیان)، صورت جریان وجوه نقد ) بصورت غیر مستقیم
 • آنالیز حسابها و نمایش اقلام باز و بسته شده حسابها و کنترل ماهیت ثبتی حسابها
 • مشاهده تراز آزمایشی بصورت تجمیعی و مقایسه ای
 • قابلیت تهیه گزارشات ماتریسی و مقایسه ای از حسابهای اصلی و شناور بر حسب نیاز مدیریت

mali-arzyabi-icon2

قابلیت های سیستم حسابداری عمومی

 
 • قابلیت تعریف تعداد سطوح حسابداری و نوع کدگذاری کدینگ به دلخواه و نیاز هر مجموعه و سازمان
 • قابلیت تعریف کدینگ ریالی و ارزی بصورت همزمان در یک کدینگ
 • قابلیت ارتباط سرفصل های تعریف شده با سایر سیستمها جهت فراخوانی و استفاده در سیستم های مذکور
 • قابلیت افزودن سطوح شناور براساس نیاز کاربر
 • قابلیت تعیین کدهای منابع (درآمدی) و مصارف (هزینه ای)
 • قابلیت دسته بندی حسابهای تعریف شده براساس حسابهای سود و زیانی و حسابهای ترازنامه ای (جهت انجام عملیات پایان سال)
 • قابلیت تعیین حسابهای ویژه جهت تعریف الگوی سند حسابداری اتوماتیک صادره از سایر سیستمها
 • قابلیت دریافت سند اتوماتیک سایر سیستمها از طریق دستور صدور اسناد از سیستم حسابداری
 • قابلیت انجام عملیات مربوط به اسناد در سند حسابداری( ثبت، قطعی، کپی آرتیکل سند، پیوست اسناد، ثبت سند بصورت یادداشت و …)
 • قابلیت ثبت مشخصات مقدار، شماره و تاریخ در هنگام ثبت اطلاعات اسناد به ازای هر آرتیکل سند
 • قابلیت انجام عملیات ادغام اسناد، مشابه سازی اسناد در دوره های مالی با قابلیت معکوس کردن بدهکار و بستانکار سند
 • قابلیت انجام عملیات بستن حسابهای موقت بصورت اتوماتیک
 • قابلیت انجام عملیات صدور اسناد افتتاحیه واختتامیه بصورت اتوماتیک
 • قابلیت تهیه گزارش دفاتر حسابها
 • قابلیت تهیه گزارش دفاتر شناور و مراکز هزینه
 • قابلیت تهیه گزارش دفاتر پروژه ها در سطوح انتخابی
 • قابلیت تهیه گزارش خاص از حسابهای ارزی
 • قابلیت نگهداری تاریخچه اسناد وعملیات به تفکیک نوع عملیات، تاریخ و ساعت و نام کاربر
 • قابلیت تهیه گزارش جامع حسابداری براساس فیلترهای محدوده اسناد، تراز مقایسه ای، انتخاب جزئیات سند، شرکتهای انتخابی و …
 • قابلیت تهیه گزارشات عملکردی و کنترلی از طریق گزارش مرور حسابها
 • قابلیت تهیه گزارشات مربوط به عملیات پایان سال (سود(زیان)، ترازنامه، صورتهای مالی)
 • قابلیت تهیه گزارش انواع  تراز از سیستم