سیستم بازرگانی معدنی

ogirxpdq9mgjhcxrzcs21

bazarganiicon1سیستم بازرگانی معدنی

 

امروزه بازرگانی به مفهوم کلی شامل کلیه عملیات داد و ستد کالا یا خدمت دارای ارزش میان شخص حقیقی یا شخص حقوقی گفته می‌شود. که به دو قسمت بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی تفکیک شده است. در شرکتهای معدنی مهمترین بخش از تشکیلات دپارتمان بازرگانی می باشد که علاوه بر فروش و سفارشات با سایر واحدهای سازمان در ارتباط مستقیم می باشد.

amaliaticon2 حوزه های مهم عملیات بازرگانی

 

قراردادها، فروش، خرید و تدارکات، انبار، واردات، صادرات، نظارت بر امور مالی مربوط به بازرگانی

 

amaliaticon3معیارهای عملیات بازرگانی

 

  • مدیریت امورقراردادها و پیمانها
  • مدیریت تمامی مراحل صادرات و واردات
  • مدیریت خرید و تدارکات، بازرگانی و سفارشات
  • تبادل اطلاعات با انبار
  • کنترل اعتبارات اسنادی