سیستم انبار و حسابداری انبار

مدیران انبار در سازمان‌ها  همواره با حجم انبوهی از اطلاعات مربوط به کالاهای وارده و صادره ، تراکنش های انبار ، حفظ و نگهداری جا به جایی و انتقال کالاها  ، کنترل موجودی و برنامه‌ریزی جهت تامین آنها ، ردیابی اقلام کالاها  ، موارد برگشتی و ضایعات ، کسری و اضافات موجودی رو به رو هستند . به همین دلیل بسیاری از سازمان‌ها برای داشتن اطلاعات به هنگام از وضعیت انبار‌ها و نظارت بر آن‌ها از ماژول انبار و مدیریت گردش کالا استفاده می‌نمایند.

نرم افزار انبار پرسیس رای بین با تعامل با مراکز تولید ، واحدهای مصرفی سازمان  ، بخش فروش و خریدو تدارکات می‌تواند تعادلی میان عرضه و تقاضای کالاها در سازمان ایجاد کند تا به این ترتیب سطح موجودی انبار را در حد مطلوب نگه دارد. همچنین با ارائه انواع گزارش‌های بر خط به مدیران مجموعه؛ بینش لازم، برای تصمیم‌گیری‌های مهم و مدیریت کارآمد انبار را می دهد.

تحت وب

هر زمان، هر کجا

امنیت بالا

یکپارچه

امکان دورکاری

هسته متمرکز مرکزی

 • قابلیت اجرای نرم افزار در محیط وب
 • امکان معرفی واحدهای سنجش و ضرایب تبدیل مابین آ‌‌ن‌ها
 • امکان معرفی تعداد نامحدود کالا و گروه بندی آن‌ها
 • تعريف گروه كالا و نمايش آن به صورت درختی 
 • تعريف انواع انبار ( عادی ، محصول ، حین تولید ، ضایعات ، نزد پیمانکار و… ) به همراه تعیین محل‌ فیزیکی آن‌ها
 • تعریف نقطه سفارش كالا ، حداقل مقدار موجودی ، حداقل مقدار سفارش ، مقدار قابل سفارش بر روی هر كالا
  • امکان صدور و برگشت رسید موقت
 • پوشش کامل کلیه رخدادهای ورود اسناد به انبار مانند:رسید خرید داخلی ، رسید خرید خارجی ، دریافت از مشتری ، دریافت از پیمانکار ، رسید امانی ، رسید ضایعات ، وارده به انبار تولید ، موجودی ابتدای دوره و …
 • پوشش کامل کلیه رخدادهای خروج کالا از انبار مانند ارسال به مرکز هزینه ، ارسال به پروژه ، حواله فروش ، ارسال به تولید ، ارسال به پیمانکار ، ارسال امانی ، حواله انتقال کالا از انبار ، حواله مصرف پیمانکار ، حواله مصرف تولید ، مرجوعی به تولید ، موجودی انتهای دوره و …
 • پوشش کامل کلیه عملیات برگشتی اسناد انبار : برگشت از خرید ، برگشت به مشتری ، برگشت از پیمانکار ، برگشت از تولید ، برگشت از انبار تولید ، برگشت از پروژه ، برگشت از مرکز هزینه ، برگشت از فروش و برگشت امانت ما نزد دیگران و…
 • استفاده از لیست‌های کمکی هنگام ثبت اسناد وارده به انبار به منظور سرعت بخشیدن به عملیات مانند:از انتخاب از رسید موقت ، دستور دریافت از کالا ، انتخاب از سفارش خرید ، انتخاب از لیست کالا ، صادره از تولید، ، صادره از پیمانکار و…
 • استفاده از لیست‌های کمکی هنگام صدور اسناد صادره از انبار به منظور سرعت بخشیدن به عملیات مانند: انتخاب از درخواست کالا ، دستور دریافت از کالا ، انتخاب از سفارش فروش ، انتخاب از دستور تحویل کالا ، انتخاب از لیست کالا ، دریافت از پیمانکار ، دریافت  از تولید، انتخاب از رسید موقت ، دریافت از مشتری ، رسید امانی و…
  • ثبت كالاهايی كه بين انبارها جابجا مي‌شوند و صدور قبض و حواله انتقالی و اصلاح موجودی انبار
  • صدور حواله انبار برای كالاهای خريداری شده، جهت تحويل به واحدهای متقاضی كالا
  • صدور درخواست خريد كالا توسط انبار و مدیریت درخواست ها
  • امكان صدور قبض انبار مستقيم برای كالاهای خريداری شده با ذكر (تاريخ و ساعت ورود كالا به انبار)
  • صدور حواله برای كالاهای ضايعاتی
 • امکان انتقال کالا بین انبارها و قفسه‌های یک انبار
 • امکان صدور بارنامه عطف در هنگام صدور اسناد وارده یا صادره از انبار
 • ثبت اطلاعات بازرسی و کنترل کمی / کیفی كالا قبل از ورود به انبار
 • انتقال مانده سفارش‌ها به سال بعدو بستن انبارمقداری
 • برگشت عملیات بستن انبار مقداری
 • صدور سند حسابداری خودکار به صورت تکی یا تجمیعی بر روی کلیه اسناد انبار و ارسال به سیستم حسابداری
  • انبار گردانی آخر دوره ( با تعداد دفعات سه بار شمارش) و صدور اتوماتیک اسناد تعدیل تعدادی انبار جهت اصلاح گردش
  • رویت کاردکس مقداری ، موجودی کالا در اسناد و نیز کاردکس یک کالا در سطح کلیه انبارهای دارای گردش
  • ثبت فرم درخواست كالا از انبار توسط كليه واحدهاي سازماني و ثبت عمليات مربوط به تأييد درخواست ، رد درخواست و…
  • امکان كنترل موجودی كالا در زمان صدور حواله به نحوی كه موجودی كالا پس از صدور حواله انبار منفی نشود
  • امكان كنترل موجودی كالا در انبار در هر زمان با توجه به توالي رسیدها وحواله‌ها و تاريخ و زمان صدور آنها
 • کاردکس انبارگردانی
 • کاردکس مقداری انبار
 • گردش مقداری کالا
 • خلاصه عملیات انبار
 • تگ شمارش کالا
 • مصرف ماهانه انبار
 • کنترل فرآیند انبار
 • کنترل فرآیند پیمانکار
 • موجودی مقداری انبار در سطح کالا
 • موجودی مقداری انبار در سطح گروه کالا
 • قابلیت اجرای نرم افزار در محیط وب
 • امکان معرفی واحدهای سنجش و ضرایب تبدیل مابین آن‌ها
 • امکان معرفی تعداد نامحدود کالا و گروه بندی آن‌ها
 • تعريف گروه كالا و نمايش آن به صورت درختی 
 • تعريف انواع انبار ( عادی ، محصول ، حین تولید ، ضایعات ، نزد پیمانکار و… ) به همراه تعیین محل‌ فیزیکی آن‌ها
 • تعریف نقطه سفارش كالا ، حداقل مقدار موجودی ، حداقل مقدار سفارش ، مقدار قابل سفارش بر روی هر كالا
 • امکان صدور و برگشت رسید موقت
 • پوشش کامل کلیه رخدادهای ورود اسناد به انبار مانند: رسید خرید داخلی ، رسید خرید خارجی ، دریافت از مشتری ، دریافت از پیمانکار ، رسید امانی ، رسید ضایعات ، وارده به انبار تولید ، موجودی ابتدای دوره و …
 • پوشش کامل کلیه رخدادهای خروج کالا از انبار مانند: ارسال به مرکز هزینه ، ارسال به پروژه ، حواله فروش ، ارسال به تولید ، ارسال به پیمانکار ، ارسال امانی ، حواله انتقال کالا از انبار ، حواله مصرف پیمانکار ، حواله مصرف تولید ، مرجوعی به تولید ، موجودی انتهای دوره و …
 • پوشش کامل کلیه عملیات برگشتی اسناد انبار: برگشت از خرید ، برگشت به مشتری ، برگشت از پیمانکار ، برگشت از تولید ، برگشت از انبار تولید ، برگشت از پروژه ، برگشت از مرکز هزینه ، برگشت از فروش ، برگشت امانت ما نزد دیگران و…
 • استفاده از لیست های کمکی هنگام ثبت اسناد وارده به انبار به منظور سرعت بخشیدن به عملیات مانند انتخاب از انتخاب از رسید موقت ، دستور دریافت از کالا ، انتخاب از سفارش خرید ، انتخاب از لیست کالا ، صادره از تولید، ، صادره از پیمانکار و…
 • استفاده از لیست های کمکی هنگام صدور اسناد صادره از انبار به منظور سرعت بخشیدن به عملیات مانند: انتخاب از درخواست کالا ، دستور دریافت از کالا ، انتخاب از سفارش فروش  ، انتخاب از دستور تحویل کالا ، انتخاب از لیست کالا ، دریافت از پیمانکار ، دریافت  از تولید، انتخاب از رسید موقت ، دریافت از مشتری ، رسید امانی و…
 • ثبت كالاهايی كه بين انبارها جابجا مي‌شوند و صدور قبض و حواله انتقالی و اصلاح موجودی انبار
 • صدور حواله انبار برای كالاهای خريداری شده، جهت تحويل به واحدهای متقاضی كالا
 • صدور درخواست خريد كالا توسط انبار و مدیریت درخواست ها
 • امكان صدور قبض انبار مستقيم برای كالاهای خريداری شده با ذكر (تاريخ و ساعت ورود كالا به انبار)
 • صدور حواله برای كالاهای ضايعاتی
 • تعیین روش قيمت گذاری کالا به يكی از روش های متعارف ( ميانگين موزون ، نرخ استاندارد ،FIFO )
 • استفاده از روش نرخ‌گذاری استاندارد دوره ای به منظور قیمت گذاری کالا
 • قيمت گذاری برآوردی وارده های بدون مبلغ، بر اساس يكی از روش های متعارف (نرخ استاندارد، آخرین نرخ وارده ، نرخ فاکتور خرید ، اسناد صادره برگشتی )
 • قيمت گذاری بر آوردی صادره های بدون مبلغ، بر اساس يكی از روش های متعارف ( اتوماتیک، آخرین نرخ صادره و اسناد وارده برگشتی )
 • قيمت گذاری دسته ای حواله و رسید های انبار
 • امکان انتقال کالا بین انبارها و قفسه‌های یک انبار
 • امکان صدور بارنامه عطف در هنگام صدور اسناد وارده یا صادره از انبار
 • ثبت اطلاعات بازرسی و کنترل کمی / کیفی كالا قبل از ورود به انبار
 • تعیین سطح قیمت گذاری در یکی از دو سطح کالا و یا انبار
 • انتقال مانده سفارش‌ها به سال بعدو بستن انبار مقداری و ریالی
 • برگشت عملیات بستن انبار مقداری و ریالی
 • صدور سند حسابداری خودکار به صورت تکی یا تجمیعی بر روی کلیه اسناد انبار و ارسال به سیستم حسابداری
 • انبار گرداني آخر دوره ( با تعداد دفعات سه بار شمارش) و صدور اتوماتیک اسناد تعدیل تعدادی و ریالی جهت اصلاح گردش
 • رویت کاردکس مقداری و ریالی ، موجودی کالا در اسناد و نیز کاردکس یک کالا در سطح کلیه انبارهای دارای گردش
 • ثبت درخواست كالا از انبار توسط كليه واحدهای سازمانی و ثبت عمليات مربوط به تأييد درخواست ، رد درخواست و…
 • امکان كنترل موجودی كالا در زمان صدور حواله به نحوی كه موجودی كالا پس از صدور حواله انبار منفي نشود
 • امكان كنترل موجودی كالا در انبار در هر زمان با توجه به توالی رسیدها وحواله‌ها و تاريخ و زمان صدور آنها
 • صدور اسناد تعدیل و قیمت گذاری مقداری و ریالی بر روی اسناد تعدیل
 • امکان کنترل موجودی مقداری و ریالی انبارها
 • پوشش‌دهی قانون ماليات بر ارزش افزوده و سایر اضافات و کسورات
 • برگشت از قيمت گذاری رسيد و حواله ها
 • کاردکس انبارگردانی
 • کاردکس مقداری / ریالی انبار
 • کاردکس ریالی انبار در سطح جزء
 • گردش مقداری / ریالی کالا
 • گردش مقداری/ ریالی انبار
 • خلاصه عملیات انبار
 • تگ شمارش کالا
 • موجودی ریالی انبار
 • مصرف ماهانه انبار
 • کنترل فرآیند انبار
 • کنترل فرآیند پیمانکار
 • موجودی مقداری انبار در سطح کالا
 • موجودی مقداری انبار در سطح گروه کالا
bigstockphoto_warehouse_20127132 maliicon2

سیستم انبار و حسابداری انبار

 

امروزه با پيشرفت علوم و تكنولوژی امكان توليد انبوه كالا فراهم شده است و اين كار ضرورت يك برنامه ريزی دقيق در جهت استفاده بموقع و حداكثراستفاده از امكانات را مي طلبد و به عنوان واسطه، موجبات گردش كالارا امكان پذير مي سازد. بنابراين انبار می تواند در عرضه به موقع محصول، جريان عادی توليد، ثبات قيمت محصول، تعمير و نگهداری ماشينها، نقش مهمی را ايفا نمايد، بطوريكه نقش آن در تجارت غير قابل انكار است. سیستم انبار رای‎بین کار ثبت و نگهداری اطلاعات تمام فرآیند های مرتبط با ورود و خروج کالا را انجام می دهد و با استفاده از نرم‌افزار انبار رای‎بین کلیه کاربران به آسانی از روند درخواست کالاهای خود آگاه شده و قادر به پی‌گیری درخواست های خود خواهند بود.

mali-arzyabi-icon1

 مزایا و برتری های سیستم انبار و حسابداری انبار

 
 • اجرای برنامه در محیط وب
 • امكان تعريف كالا و گروه های كالا به صورت نا‎محدود و قدرت جابجايی گروه‎ها و كالاها با حفظ سابقه گردش
 • امكان تعيين كالاهای مشابه جهت استفاده در صنايع خاص
 • تنوع روش‎های قیمت گذاری
 • تعیین روش قیمت گذاری به ازای کالاها در انبار و کالاها در کل انبارها
 • رزرو کردن موجودی کالا در ارتباط با سیستم فروش و سفارشات
 • ثبت اسناد مربوط به انتقال کالا بین انبارها
 • کد گذاری مکانیزه کالا
 • امکان مشاهده موجودی انبارها در کلیه شرکتهای زیرمجموعه براساس سطح دسترسی تعیین شده
 • ارتباط مستقیم با نرم افزارهای، توزین، فروش و سفارشات، حسابداری عمومی، خرید و تدارکات، تولید، امور قراردادها، حسابداری صنعتی، اموال، نگهداری و تعمیرات، بودجه و اعتبارات
 • بهره برداری مستقل از سیستم انبار تعدادی در محل انبار و سیستم انبار ریالی یا تعدادی ریالی در حوزه مالی
 • تجمیع اطلاعات چندین انبار توزیع شده به لحاظ جغرافیایی
mali-arzyabi-icon2

 قابلیت های سیستم انبار و حسابداری انبار

 
 • قابلیت تعريف انبار و گروه‎های انبار به صورت نامحدود و امكان تعيين گردش كالاها در انبار جهت كنترل كاربری و عملياتی
 • قابلیت تعريف كالا و گروه هاي كالا به صورت نا‎محدود و قدرت جابجايي گروه‎ها و كالاها با حافظ سابقه گردش
 • قابلیت كنترل موجودی (حداقل و حداكثر موجودی، نقطه سفارش و ميزان سفارش) و آلارم سفارش كالا و اعلام موجودی
 • قابليت تعيين يكي از روشهای استاندارد قيمت گذاری كالاهای صادره به ازاء هر کالا و محاسبه و كنترل دقيق جزئيات ريالی كردن انبار براساس روش‎های (میانگین شناور، FIFO، نرخ استاندارد)
 • قابليت تعريف موجودی اول دوره كالاها در سيستم
 • قابلیت ثبت اسناد موقت انبار
 • قابلیت تخصيص خصوصيات افزوده تكميلی به كالاها
 • قابلیت ثبت كليه وروديها و خروجيها و اصلاحيه های مربوط با عملكردهای مختلف جهت دسته بندی دقيق
 • قابلیت انتقال كالا ميان انبارها با استفاده از فرم مجزا جهت این عملیات
 • قابلیت مشاهده کاردکس یک کالا در سطح کلیه انبارهای دارای گردش
 • قابلیت ثبت انبار گردانی انجام شده
 • قابلیت ثبت سند ریالی وارده و صادره انبار
 • قابلیت تعریف درخواست‎های کالا
 • قابلیت ایجاد درخواست کالا یا حواله انبار با مرجع درخواست یک کالا به تعداد
 • قابلیت دریافت اطلاعات از سیستم های مرتبط شامل تولید، خرید، فروش، اموال و …
 • قابلیت تعریف شابلون سند حسابداری جهت صدور اسناد اتوماتیک
 • قابلیت ثبت اضافات و کسورات و صدور سند حسابداری آنان
 • قابلیت تعریف چندین واحد اندازه گیری و تعریف رابطه بین واحدها برای هر کالا
 • قابلیت رویت کاردکس براساس کدردیابی (بچ یا سریال)
 • قابلیت ارائه گزارش گردش کالا براساس هر انبار و هر کالا و کد ردیابی و کد قلم قرارداد
 • قابلیت ارائه گزارش سفارشات در راه
 • قابلیت ارائه گزارش لحظه ای به تفکیک انبار و محل
 • قابلیت ارائه گزارشات مربوط به پایان سال و انبارگردانی و لیست کسر و اضافات انبار
 • قابلیت ارائه گزارش اقلام راکد