سیستم انبار و حسابداری انبار

bigstockphoto_warehouse_20127132

maliicon2

سیستم انبار و حسابداری انبار

 

امروزه با پيشرفت علوم و تكنولوژی امكان توليد انبوه كالا فراهم شده است و اين كار ضرورت يك برنامه ريزی دقيق در جهت استفاده بموقع و حداكثراستفاده از امكانات را مي طلبد و به عنوان واسطه، موجبات گردش كالارا امكان پذير مي سازد. بنابراين انبار می تواند در عرضه به موقع محصول، جريان عادی توليد، ثبات قيمت محصول، تعمير و نگهداری ماشينها، نقش مهمی را ايفا نمايد، بطوريكه نقش آن در تجارت غير قابل انكار است. سیستم انبار رای‎بین کار ثبت و نگهداری اطلاعات تمام فرآیند های مرتبط با ورود و خروج کالا را انجام می دهد و با استفاده از نرم‌افزار انبار رای‎بین کلیه کاربران به آسانی از روند درخواست کالاهای خود آگاه شده و قادر به پی‌گیری درخواست های خود خواهند بود.

mali-arzyabi-icon1

 مزایا و برتری های سیستم انبار و حسابداری انبار

 

 • اجرای برنامه در محیط وب
 • امكان تعريف كالا و گروه های كالا به صورت نا‎محدود و قدرت جابجايی گروه‎ها و كالاها با حفظ سابقه گردش
 • امكان تعيين كالاهای مشابه جهت استفاده در صنايع خاص
 • تنوع روش‎های قیمت گذاری
 • تعیین روش قیمت گذاری به ازای کالاها در انبار و کالاها در کل انبارها
 • رزرو کردن موجودی کالا در ارتباط با سیستم فروش و سفارشات
 • ثبت اسناد مربوط به انتقال کالا بین انبارها
 • کد گذاری مکانیزه کالا
 • امکان مشاهده موجودی انبارها در کلیه شرکتهای زیرمجموعه براساس سطح دسترسی تعیین شده
 • ارتباط مستقیم با نرم افزارهای، توزین، فروش و سفارشات، حسابداری عمومی، خرید و تدارکات، تولید، امور قراردادها، حسابداری صنعتی، اموال، نگهداری و تعمیرات، بودجه و اعتبارات
 • بهره برداری مستقل از سیستم انبار تعدادی در محل انبار و سیستم انبار ریالی یا تعدادی ریالی در حوزه مالی
 • تجمیع اطلاعات چندین انبار توزیع شده به لحاظ جغرافیایی

mali-arzyabi-icon2

 قابلیت های سیستم انبار و حسابداری انبار

 

 • قابلیت تعريف انبار و گروه‎های انبار به صورت نامحدود و امكان تعيين گردش كالاها در انبار جهت كنترل كاربری و عملياتی
 • قابلیت تعريف كالا و گروه هاي كالا به صورت نا‎محدود و قدرت جابجايي گروه‎ها و كالاها با حافظ سابقه گردش
 • قابلیت كنترل موجودی (حداقل و حداكثر موجودی، نقطه سفارش و ميزان سفارش) و آلارم سفارش كالا و اعلام موجودی
 • قابليت تعيين يكي از روشهای استاندارد قيمت گذاری كالاهای صادره به ازاء هر کالا و محاسبه و كنترل دقيق جزئيات ريالی كردن انبار براساس روش‎های (میانگین شناور، FIFO، نرخ استاندارد)
 • قابليت تعريف موجودی اول دوره كالاها در سيستم
 • قابلیت ثبت اسناد موقت انبار
 • قابلیت تخصيص خصوصيات افزوده تكميلی به كالاها
 • قابلیت ثبت كليه وروديها و خروجيها و اصلاحيه های مربوط با عملكردهای مختلف جهت دسته بندی دقيق
 • قابلیت انتقال كالا ميان انبارها با استفاده از فرم مجزا جهت این عملیات
 • قابلیت مشاهده کاردکس یک کالا در سطح کلیه انبارهای دارای گردش
 • قابلیت ثبت انبار گردانی انجام شده
 • قابلیت ثبت سند ریالی وارده و صادره انبار
 • قابلیت تعریف درخواست‎های کالا
 • قابلیت ایجاد درخواست کالا یا حواله انبار با مرجع درخواست یک کالا به تعداد
 • قابلیت دریافت اطلاعات از سیستم های مرتبط شامل تولید، خرید، فروش، اموال و …
 • قابلیت تعریف شابلون سند حسابداری جهت صدور اسناد اتوماتیک
 • قابلیت ثبت اضافات و کسورات و صدور سند حسابداری آنان
 • قابلیت تعریف چندین واحد اندازه گیری و تعریف رابطه بین واحدها برای هر کالا
 • قابلیت رویت کاردکس براساس کدردیابی (بچ یا سریال)
 • قابلیت ارائه گزارش گردش کالا براساس هر انبار و هر کالا و کد ردیابی و کد قلم قرارداد
 • قابلیت ارائه گزارش سفارشات در راه
 • قابلیت ارائه گزارش لحظه ای به تفکیک انبار و محل
 • قابلیت ارائه گزارشات مربوط به پایان سال و انبارگردانی و لیست کسر و اضافات انبار
 • قابلیت ارائه گزارش اقلام راکد