سیستم اموال و دارایی

کنترل و ردیابی آخرین وضعیت دارایی‌‌های ثابت و مغایرت گیری های پیش آمده از جمله کارهای  سخت و حیاتی در هر سازمانی می باشد. لذا کنترل و ثبت درست اطلاعات اموال، استهلاک دارایی ها  و محاسبات مربوط به آن، انجام عملیات‌های حسابداری اموال و یکپارچگی آن با سایر سیستم‌ها در جهت ارزشیابی صحیح و کارآمد می‌تواند منجر به مدیریت بهینه این دارایی‌ها شود، و در جهت تصمیم‌گیری‌های آتی در خصوص نگهداری ، از دور خارج کردن و یا جایگزینی دارایی‌های جدید و جلوگیری از هزینه‌های بی مورد؛ سازمان‌ها را یاری کند. لذا به کارگیری سیستم اموال و دارایی ثابت پرسیس رای بین ،شما را در کلیه امور محاسبه هزینه استهلاک، تعمیرات اساسی، جایگزینی دارایی‌ها و یا نقل و انتقال آنها یاری می رساند.

تحت وب

هر زمان، هر کجا

امنیت بالا

یکپارچه

امکان دورکاری

هسته متمرکز مرکزی

 • قابلیت اجرای نرم افزار در محیط وب
 • معرفی گروه های قوانین استهلاک دارایی به تعداد دلخواه
 • معرفی روش های محاسبه هزینه استهلاک استاندارد مطابق با عمر مفید به روز / سال
 • امکان معرفی مراکز استقرار (محل استفاده ) دارایی ها به تفکیک هر یک از مراکز هزینه
 • گروه بندی دارایی ها به تعداد سطوح دلخواه
 • امکان تعریف ساختار درختی طبقات دارایی‌ها
 • تعریف گروه های اموال با مشخصات استهلاک پذیر / استهلاک ناپذیر ، منقول و غیرمنقول
 • معرفی جداگانه حساب های معین هر زیر گروه دارایی به منظور تولید سندهای حسابداری اتوماتیک عملیات اموال
 • معرفی دامنه پلاک اختصاصی برای هر گروه / زیر گروه دارایی با هر شماره پیش پلاک و پس پلاک دلخواه
 • امکان تخصیص شماره اموال با دارایی‌ها ( شماره پلاک اموال )
 • امکان پیشنهاد شماره پلاک سیستمی در هنگام ثبت اقلام دارایی بر اساس اخرین پلاک دارایی ثبت شده بر روی سیستم
 • عملیات ثبت و تحصیل دارایی از روش های خرید دارایی ، ورود دارایی از قبل ، دریافت دارایی از انبار
 • امکان تعیین تحویلدار برای هر یک از اموال
 • امکان انتقال دارایی ها از حواله انبار
 • امکان ثبت و تحصیل دارایی های مختلف به طور کامل با خرید گروهی دارایی ها و مبلغ کارشناسی شده
 • محاسبه اتوماتیک استهلاک انباشته از ابتدای ماه بعد از بهره برداری
 • عمليات مقداري سيستم اموال مانند تغيير پلاك ، تغيير تحويل گيرنده ، نقل و انتقال ، تغییر مرکز هزینه/ محل دارایی ، عدم استفاده موقت و استفاده مجدد
 • عملیات بهبود دارایی شامل گسترش و الحاق ، تعویض و نوسازی ، جابجايى و نصب مجدد
 • عملیات خروج دارایی فروش دارایی ، اهدا ، کنارگذاری ، اسقاط ، مفقود شده ، سرقت ، حقوقی شدن
 • امکان ثبت تعدیل افزاینده و کاهنده دارایی ها مانند:کسورات و تخفیفات ، مالیات و عوارض
 • ثبت اطلاعات بیمه دارایی شامل تاریخ شروع و انقضاء، نوع بیمه، بیمه گر، مبلغ بیمه، نوع پرداخت خسارت ، مبلغ تعدیل ، امکان ثبت و محاسبه خودکار پیش پرداخت اقساطی بیمه نامه
 • لیست برداری از اموال
 • صدور سند حسابداری کلیه عملیات اموال و دارایی ها به صورت خودکار به صورت سندهای تکی یا تجمیعی
 • امکان برقراری ارتباط با زیر سیستم بازرگانی/ تامین و انبار ( خرید مستقیم دارایی/ دریافت دارایی از انبار )
 • کنترل فعال بودن دارایی در زمان محاسبه استهلاک
 • محاسبه استهلاک دارایی به صورت ماهانه
 • امکان ثبت مخارج پس از تحصیل دارایی از جمله تعویض و نوسازی، گسترش و الحاق
 • ثبت تعویض و نوسازی اموال و اطلاعات مربوط به نوع، هزينه و تاریخ تعميرات
 • محاسبه ارزش دفتری و انتقال به سال مالی بعد
 • گزارش لیست اموال جهت مشاهده در محدوده زمانی بهره برداری دارایی
 • گزارش استهلاک جهت مشاهده مشخصات تمامی دارایی های مستهلک شده در محدوده زمانی
 • گزارش استهلاک و بهای تمام شده در سطح گروه ، زیر گروه ، مرکز هزینه، محل استقرار ، تحویل گیرنده
 • دفتر اموال جهت مشاهده ریز عملیات صورت گرفته بر روی دارایی ها
 • دفتر عملیات جهت مشاهده هر لیستی از اموال سازمان که مخارجی بر روی آن صورت گرفته
 • کارت اموال جهت مشاهده تاريخچه کاملی از وضعيت بهای تمام شده و استهلاک انباشته دارايی در طول عمليات انجام شده

keychain-432669_19202

amvalicon

سیستم اموال و دارایی های ثابت

 

اموال در لغت به خواسته، املاک، کالا، ثروت و هرچیزی که در تملک کسی است گفته مي شود.هر سازمان دارای اموال و دارایی‎های مختلفی می باشد كه مدیریت اطلاعات کامل دارایی‎ها و آگاهی از آخرين وضعيت دارایی ها متناسب با ارزش دارایی‎ها مهم خواهد بود. شرکت رای بین جهت سهولت كارو نگهداری و مديريت اطلاعات اموال سازمانها و تسريع بخشيدن در تهيه گزارشات،نرم افزار اموال را طراحی نموده است.

mali-arzyabi-icon1

مزایا و برتری های سیستم اموال و دارایی های ثابت

 
 • قابلیت اجرای نرم افزار در محیط وب
 • پوشش بیش از چهل نوع رویداد برای دارایی نظیر عملیات، خرید دارایی، دارایی از قبل خریداری شده، اتوماسیون اموال داری، تغییرات، ثبت بهبود فرآیند خروج
 • اختصاص اتوماتیک پلاک اموال و ثبت پلاک اموال بصورت مکانیزه
 • عملیات صورت برداری از دارایی های سازمان و مغایرت گیری
 • امنیت دسترسی به اطلاعات اموال به تفکیک شعبه، منوی سیستم براساس نیاز مشتری
 • امکان طراحی و پیاده سازی طبقه بندی اموال بصورت درختی بر اساس نیاز مشتری
 • تعریف شابلون سند حسابداری و صدور سند اتوماتیک حسابداری بر اساس تمامی مراحل مالی اموال در سیستم
 • محاسبات استهلاک به روش های مستقیم، نزولی، ساعت کارکرد و عمر مفید به روز
 • امکان ارائه گزارش خلاصه پرونده اموال شامل کلیات ویژگی های اموال، وقایع رخ داده بر اموال
 • مدیریت نگهداری سوابق عملیات انجام شده توسط کاربران
 • امکان تعریف اطلاعات اضافه و تکمیلی و پیوست ضمائم، مدارک و سوابق در سابقه هر دارایی
 • ثبت اطلاعات تکمیلی مربوط به تجدید ارزیابی دارایی ها به دو صورت دولتی و خصوصی
 • ثبت اطلاعات بیمه ای دارایی ها شامل تاریخ شروع و اتمام، نوع بیمه، بیمه گر، مبلغ بیمه، اموال بیمه شده به تفکیک طبقه، مرکز یا دارایی
 • ارتباط مستقیم با سیستم های حسابداری عمومی، انبار و حسابداری انبار، حسابداری بودجه و اعتبارات، مدیریت تعمیرات و نگهداری و سیستم پرسنلی
mali-arzyabi-icon2

قابلیت های سیستم اموال و دارایی های ثابت

 
 • قابلیت ثبت عملیات خرید دارایی بصورت موردی و بصورت گروهی
 • قابلیت ثبت دارایی های از قبل خریداری شده و دارایی دریافت شده از انبار
 • قابلیت ثبت عملیات مربوط به اتوماسیون اموال داری شامل عملیات تغییر پلاک، تغییر تحویل گیرنده، تغییر محل استقرار، تغییر مرکز هزینه، تغییر برآورد، تغییر روش، عدم استفاده موقت و استفاده مجدد
 • قابلیت ثبت بهبود دارایی شامل تعویض و نوسازی ، گسترش و الحاق، جابجایی و نصب
 • قابلیت ثبت فرآیند خروج دارایی شامل فروش، اهدا، اسقاط، کناره گذاری و معاوضه
 • قابلیت ثبت و تاثیر ارزش اسقاط بر مهاسبه استهلاک
 • قابلیت تعریف شماره سریال اموال به تفکیک گروه دارایی و محل استقرار اموال
 • قابلیت کنترل پلاک تکراری در گروه کالاها
 • قابلیت تعریف مناطق جغرافیایی مختلف برای سازمانهایی که دارای توزیع جغرافیایی دارند
 • قابلیت ثبت و تعیین محل استقرار، مرکز هزینه، فرد تحویل گیرنده و سایر خصوصیات تحویل کالا
 • قابلیت تعریف فرمت پلاک اموال بر اساس کد عملیاتی مرکز و یا محل استقرار اموال
 • قابلیت تعیین استهلاک پذیری و استهلاک ناپذیری اموال در سطح گروه بندی اموال
 • قابلیت پیش بینی بیمه اموال، نقل و انتقالات اموال، تغییر وضعیت اموال و …
 • قابلیت کنترل روند گردش اموال در طول تاریخ شامل چرخه خرید، بهره برداری، تحویل، تعمیرات، حوادث و …
 • قابلیت ثبت و مدیریت اطلاعات تعمیرات و حوادث کالا و آرشیو نمودن ریز تغییرات در کاهش یا افزایش بهای کالا
 • قابلیت ثبت و مشاهده تاریخ وقایع رخ داده شده از جمله انتقال و تعمیر
 • قابلیت ارائه گزارشات داراییهای ثابت در سطوح ریز،صورت خلاصه استهلاک، داراییهای نزد کارکنان، اموال استهلاک
 • قابلیت ارائه گزارش استهلاک بر اساس گزارش کلی اموال و بر اساس تفکیک گروه اموال
 • قابلیت گزارشگیری بر اساس جزئیات اطلاعات اموال در گزارش دفتر اموال و به همراه اطلاعات تکمیلی دفتر اموال
 • قابلیت ارائه گزارش جابجایی دارایی بر اساس مراکز استقرار، واحد و اتاق و تحویل گیرندگان
 • قابلیت ارائه گزارش صورت وضعیت دارایی ها (فعال، غیرفعال، فروش رفته، مفقود شده، اهدا شده، اسقاط شده و …)
 • قابلیت ارائه چاپ کارت اموال به تفکیک مرکز هزینه، محل استقرار و تحویل گیرنده
 • قابلیت ارائه گزارش آلارم بیمه ای ( منقضی شده، تعداد روزهای مانده به اتمام بیمه )
 • قابلیت ارائه گزارش سود و زیان ناشی از فروش دارایی