سیستم ارزیابی عملکرد

shutterstock_134416205-e1421897739327

arzyabi-icon3

سیستم ارزیابی عملکرد

 

با گسترش ابعاد کاری در ادارات و سازمانها و شرکتها، ابعاد وظایف و عملکرد سازمانی گسترش یافته و در برخی از موارد به شعب و شاخه‎های متعددی تقسیم می‎شوند تا گستره وسیع تری را در حوزه فعالیتها پوشش دهند. اين گستره در برخی سازمان‌ها بسيار وسيع بوده و تمامی سطح كشور را شامل مي‌شود. در اين راه، مدیریت صحیح تر بر امور و آگاهی از اطلاعات و وقایع مربوط به کل مجموعه، شناخت نقاط قوت و ضعف عملکرد سازمان و اتخاذ سیاست‌های بهبود دهنده، شرط بقای سازمان بوده و تبديل به يك الزام شده است. بدین جهت استفاده از سيستم‌های كنترل مديريت و ابزارهای کنترلی کارآمدتر، ناگزیر و الزامی است.  چنین كنترلی، با بررسی همه جانبه سازمان، از نظر عملكرد كاركنان و مديران، شناخت نيازها و رفتار مصرف‌كنندگان، نيروی انسانی، برنامه‌های آتی، سیاست‌های کلی و جزئی و مقایسه آنها اهداف استراتژيك و مواردی اين چنين حاصل می گردد. از این رو استفاده از روش‌ها و ابزارهای دقیق سنجش و ارزیابی عملکرد در حوزه‌های مختلف بسیار حائز اهمیت می‌باشند.
با عنايت به اهميت اين موضوع و گستردگی ساختار و عملکرد سازمان‌ها، شركت رای بین با بهره‌گيری از تجارب و دانش فني متخصصين و مشاورين خود، اقدام به طراحی و تولید سيستم ارزیابی عملکرد سازمانها نموده است که با دارا بودن قابلیت انعطاف پذیری بالا، امکان ارزیابی در حوزه‌های مختلف هر سازمان را فراهم می‌آورد.

arzyabi-icon1

 مزایا و برتری های سیستم ارزیابی عملکرد

 

 • قابلیت اجرای نرم افزار در محیط وب
 • دارا بودن یک بانک اطلاعاتی ارزشمند از ارزیابی های انجام شده در دوره های مختلف
 • سرعت بخشی و سهولت عملیات ارزیابی بر اساس تعاریف فرمول ها و الگوریتم ها
 • ارائه گزارشات جامع و متنوع از ارزیابی عملکرد
 • ارائه سطوح دسترسی برای کاربران با سطح دسترسی متفاوت
 • امکان دسترسی به سیستم از راه دور بواسطه قابلیت مبتنی بر وب
 • امکان تعریف کاربران شعب و شهرستانها در سیستم ارزیابی جهت ورود اطلاعات و تسریع روند جمع آوری اطلاعات هر دوره
 • امکان تعیین تاریخ (مهلت انجام) و همچنین مقادیر قابل پیش بینی برای هر فعالیت جهت بررسی میزان تطابق پیش بینی ها با فعالیت های انجام شده

arzyabi-icon2

 قابلیت های سیستم ارزیابی عملکرد

 

 • قابلیت تعریف حوزه های کاری مختلف جهت ایجاد تعاریف مربوط به هر حوزه
 • قابلیت امکان تعریف محورهای ارزیابی و تعیین ضریب وزنی آنها
 • قابلیت تعریف شاخص های ارزیابی مربوط به هر محور و تعیین وزن آنها با کنترل مجموع مزن شاخص ها با محور مربوطه
 • قابلیت تعریف فعالیت های منجر به تعیین شاخص و تعیین امتیاز واحد و حداکثر امتیاز
 • قابلیت تعیین نحوه محاسبه بر اساس “نسبی” و “مطلق”
 • قابلیت تعریف نحوه ورود اطلاعات بر اساس “مقداری” و “منطقی”
 • قابلیت تعریف گزینه های انتخابی و تعیین امتیاز مربوطه برای مقادیری که از طریق “انتخاب از لیست” وارد می شوند
 • قابلیت امکان تعریف فرمول محاسبه شاخص
 • قابلیت تعریف دوره های ارزیابی
 • قابلیت تعریف نمونه های مورد ارزیابی
 • قابلیت ارزیابی نمونه ها در حوزه های کاری مختلف و در دوره ارزیابی مشخص
 • قابلیت محاسبه کلیه نمونه ها در دوره ارزیابی مشخص
 • قابلیت Import داده های مورد ارزیابی از پایگاه داده ای با فرمت Excel به سیستم ارزیابی
 • قابلیت بروزرسانی داده های Import شده در زمانهای آتی
 • قابلیت مشاهده گزارش های مختلف از پیش آماده شده
 • قابلیت تولید گزارش های جدید توسط مدیران و کارشناسان ارزیابی