درخواست عاملیت فروش

فرم درخواست عاملیت و نمایندگی فروش

اشخاص حقیقی و حقوقی که تجربه لازم در زمینه نرم افزارهای تحت وب (ERP) را دارند، می تواننددرخواست اخذ نمایندگی خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایند تا پس از بررسی در کمیته فروش، دعوت به مصاحبه حضوری گردند.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .