استقرار

استقرار

مهمترین عامل موفقیت یک نرم افزار در سازمان ها و ادارات استقرار و پیاده سازی صحیح آن نرم افزار می باشد.

در مرحله استقرار و پیاده سازی می بایست نرم افزار بر اساس فرایندها و قوانین جاری حاکم در محیط سازمان منطبق باشد تا کاربران بتوانند از نرم افزار استفاده بهینه نمایند و نیازهای سازمان را برطرف سازد .

کارشناسان استقرار سیستم های نرم افزاری شرکت رای بین بر اساس تجربه های متعدد در استقرار نرم افزار در محیط های مختلف کاری مشتریان توانایی استقرار بهینه در خصوص هر سازمان را دارند.

متدولوژی استقرار و پیاده سازی

تلاش کرده‌ایم با مجموعه‌ای مدون از رویه‌ها، فنون، ابزارها و مستنداتی که حاصل تجربه مستقیم و مستمر با مشتریان و مطالعه و بررسی مدل‌های موفق جهانی است، خدماتی عالی را در استقرار سیستم‌ها به شما ارائه کنیم .متدولوژی بر پایه‌ی مدل‌های روز جهانی و تجربه‌های به دست آمده از کار با مشتریان متعدد، در چهار مرحله خلاصه شده است

esteghraricon1شناخت و تحلیل وضعیت موجود  

 • برگزاری جلسات آغازين جهت شروع پروژه
 • شناخت ساختار و روش های انجام کار و نحوه گردش اطلاعات سازمانی (سازمان هدف)
 •  فرآهم آوردن شناخت بهتر از نیازمندی‌های سازمان هدف و تشخیص پتانسیل‌های بهبود
 •  بررسی زیر ساخت های سخت افزاری موجود
 • ايجاد تيم های كاری پروژه و تخصيص وظايف
 • مدلسازی و تحليل نيازمندی ها
 •  مستند سازی
 • ارائه برنامه زمان بندی پروژه
 • بازبينی و تصحيح طرح و استراتژی پياده سازی اجرای راه حل
 • دریافت تاییدیه صحت انجام فاز شناخت از سازمان هدف

 

esteghraricon2بهبود  وضعیت سازمان هدف

 • با توجه به استاندارد های موجود ارائه راهکارها و پیشنهادات مناسب جهت بهبود فرآیند‎های سازمان هدف
 • با توجه به استاندارد های موجود  ارائه راهکارها جهت بهبود زیر ساخت سخت افزاری سازمان هدف
 • دریافت تاییدیه صحت انجام  فاز بهبود از سازمان هدف

 

 

esteghraricon4توسعه نرم افزار

 •  سفارش سازی سیستم طبق نیاز های مشتری
 •   تست و رفع نواقص سیستم سفارشی سازی شده
 •  ارائه سیستم جهت تایید نیازهای سفارشی شده به سازمان هدف

 

 

esteghraricon3استقرار و پیاده سازی

 • ترکیب عناصر استقرار سیستم و انتقال داده ها به مشتری
 •  آشنايي كاربران با امكانات و توان‌مندی های عمومي سیستم، ظرفيت‌هاي سيستم و شيوه كاركردن با بخش‌های مختلف
 • ارائه مستندات سیستم (راهنمای كاربران)
 • دریافت تاییدیه صحت انجام  فاز پیاده سازی و استقرار از سازمان هدف